Macierewicz chce rozwiązać Akademię Obrony Narodowej i powołać Akademię Sztuki Wojennej

Polska
Macierewicz chce rozwiązać Akademię Obrony Narodowej i powołać Akademię Sztuki Wojennej
Polsat News

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz przygotował projekt ustawy o powołaniu Akademii Sztuki Wojennej. Ma ona powstać na bazie Akademii Obrony Narodowej (AON). Projekt trafił już do Rady Ministrów. Odwołanie rektora AON gen. Bogusława Packa było jedną z pierwszych decyzji kadrowych Macierewicza, gdy został szefem MON.

Informacja o projekcie ustawy umieszczona jest na stronie Rady Ministrów w Wykazie prac legislacyjnych i programowych.

 

"Ma odpowiadać perspektywicznym potrzebom"

 

Akademia Sztuki Wojennej ma być "uczelnią wojskową odpowiadającą bieżącym i perspektywicznym potrzebom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej".

 

"Podstawowy cel Akademii Sztuki Wojennej sprowadza się do zapewnienia polskiej armii nowoczesnych studiów strategicznych - oferta dydaktyczna i naukowo-badawcza w obszarze nauk społecznych związana jest z bezpieczeństwem i obronnością państwa" - głosi uzasadnienie projektu

 

Projekt zakłada, że "Akademia spełniać będzie istotną rolę w systemie przygotowania i doskonalenia zawodowego kadr dowódczych, sztabowych i logistycznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wszystkich poziomów dowodzenia: taktycznego, operacyjnego i strategicznego".

 

"Nowe zadania i wyzwania"

 

"Do zadań Akademii będzie należało również kształcenie osób cywilnych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa, w szczególności na potrzeby administracji centralnej i samorządu terytorialnego. Akademia będzie także ośrodkiem eksperckim prowadzącym badania (diagnozy, analizy, kwerendy, syntezy) na temat sytuacji geopolitycznej i militarnej w wybranych częściach świata" - napisano  w streszczeniu projektu.

 

Według autora dokumentu, podjęte działania przygotują akademię "do realizacji nowych zadań i wyzwań wynikających z potrzeb, wymagań i oczekiwań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniających osiągnięcia polskiej i światowej sztuki wojennej".

 

Jako poinformowano, organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Obrony Narodowej, a osobą odpowiedzialną - szef MON Antoni Macierewicz. Nie ustalono jeszcze planowanego terminu przyjęcia projektu przez Radę Ministrów.

 

Zmiany kadrowe

 

W listopadzie Macierewicz odwołał ze stanowiska rektora Akademii Obrony Narodowej gen. Bogusława Packa, który kierował uczelnią od 21 października. Pacek, przez lata związany z Wojskową Służbą Wewnętrzną oraz Żandarmerią Wojskową, był doradcą ministra obrony Tomasza Siemoniaka, który mianował go na to stanowisko.

 

Obecnie  czasowo pełniącym obowiązki rektora-komendanta AON jest płk prof. dr hab. Dariusz Kozerawski, prorektor  ds. wojskowych i współpracy zagranicznej.

  

Akademia Obrony Narodowej powstała 1 października 1990 roku w wyniku przekształcenia Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – cywilno-wojskowej szkoły wyższej. Kształci wyższe kadry dowódcze Wojska Polskiego i cywilnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Prowadzi też działaność naukową, badawczą w zakresie problematyki obronności i bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa międzynarodowego i sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki oraz działalnośc doradczą i ekspercką.

wjk/dro/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie