Firmy, przez które można stracić pieniądze. KNF publikuje "Listę Ostrzeżeń Publicznych"

Biznes
Firmy, przez które można stracić pieniądze. KNF publikuje "Listę Ostrzeżeń Publicznych"
Flickr/401(K) 2012/CC BY 2.0

Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przed firmami, które znalazły się na liście instytucji finansowych mogących zagrażać finansom Polaków. "Lista Ostrzeżeń Publicznych" KNF, związana z prowadzeniem działalności maklerskiej bez zezwolenia, liczy 38 podmiotów; od początku roku przybyło pięć firm. KNF podkreśla, że schemat działania wielu firm z listy przypomina ten stosowany przez Amber Gold.

Na "Listę Ostrzeżeń Publicznych" trafiają podmioty, w sprawie których KNF złoży lub zlożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 

Bez zezwoleń, bez wpisów do rejestrów


Firmy wpisane na listę w tym roku, według KNF naruszają art. 178 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia).


Jeszcze dłuższa jest lista firm, wobec których istnieje podejrzenie o popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe - wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF. Liczy 62 pozycje.


Dwie firmy podejrzewane są o wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych - przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

 

Na liście też firmy oferujące lokowanie 


Pięć innych znalazło się w części mówiącej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych - wykonywanie działalności polegającej na lokowaniu, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, środków pieniężnych bez zezwolenia KNF.


14 pozycji, wśród nich jedna osoba prywatna, która nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej, liczy część listy ostrzeżeń dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków.


Na liście KNF znalazła się także jedna firma podejrzana o popełnienia przestępstwa z art. 56 a i art. 57 ustawy o giełdach towarowych - prowadzenie giełd towarowych bez zezwolenia.

 

Schemat działania, jak w Amber Gold


Ostrzeżenie KNF nabiera nowego wymiaru w związku z rozpoczętym w poniedziałek przed sądem w Gdańsku procesem przeciwko osobom prowadzącym parabank Amber Gold. Wiele z firm wymienionych na liście ostrzeżeń działa bowiem w sposób bliźniaczo podobny do tego, jaki stosowała firma Amber Gold.


Lista firmy, przed którymi ostrzega KNF, dostępna jest na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego. Na stronie KNF dostępna jest także wyszukiwarka, dzięki której można sprawdzić, czy dany podmiot podlega nadzorowi KNF. Można również zapisać się do newslettera, który powiadomi nas o zmianach, na przykład aktualizacji "Listy Ostrzeżeń Publicznych".

 

grz/dro
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie