W większości województw powołano nowych kuratorów oświaty

Polska
W większości województw powołano nowych kuratorów oświaty
Polsat News

Od początku marca w większości województw powołani zostali nowi kuratorzy oświaty; wybrani zostali oni na drodze konkursów na te stanowiska. W dwóch województwach nie wręczono jeszcze nominacji, a w jednym konkurs trzeba powtórzyć. Powołanie nowych kuratorów to wynik grudniowej nowelizacji ustawy o systemie oświaty

Powołanie nowych kuratorów to wynik grudniowej nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Wprowadziła ona m.in. zmiany w nadzorze pedagogicznym. Zgodnie z nią minister edukacji otrzymała prawo powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty. Wcześniej takie prawo przypisane było wojewodzie - z zastrzeżeniem, że ma się ono odbywać za zgodą ministra edukacji.

 
Wybór na stanowisko kuratora - tak jak wcześniej - odbywa się na drodze konkursu ogłoszonego przez wojewodę. Wojewodowie w terminie 14 dni od wejścia w życie noweli mieli obowiązek ogłosić konkursy na stanowiska kuratorów. Nowelizacja weszła w życie 23 stycznia.


Zgodnie z nią osoba ubiegająca się o stanowisko kuratora musi legitymować się co najmniej siedmioletnim stażem pracy jako nauczyciel, nie musi jednak mieć doświadczenia w nadzorze pedagogicznym.

 

Nowi kuratorzy


Nowym dolnośląskim kuratorem oświaty został Roman Kowalczyk, nauczyciel historii, od 1999 r. dyrektor XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. W 2014 r. został wybrany z listy PiS na radnego wojewódzkiego w sejmiku dolnośląskim.

 
Kuratorem lubelskim została Teresa Misiuk. Przed objęciem stanowiska przez sześć lat pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Wcześniej była nauczycielką historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkołach Podstawowych nr 18 i nr 2 w Lublinie.

 
W województwie lubuskim na stanowisko kuratora powołana została Ewa Rawa, była nauczycielka w szkołach podstawowych nr 13 i nr 20 w Gorzowie Wielkopolskim. Od 1992 r. pracowała w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Była wizytatorem, starszym wizytatorem, zastępcą dyrektora wydziału, dyrektorem wydziału. Na początku stycznia br. została wicekuratorem, a następnie pełniła obowiązki kuratora.

 
W województwie łódzkim nowym kuratorem został nauczyciel historii w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli Grzegorz Wierzchowski. W 2011 r. obronił na Uniwersytecie Wrocławskim rozprawę doktorską. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się historia zakonów i kultura monastyczna oraz dzieje Sieradza.

 
Nowym kuratorem małopolskim została Barbara Nowak, nauczycielka historii, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 85 im. księdza Kazimierza Jancarza w Krakowie. W 2014 r. została wybrana do Rady Miasta Krakowa z ramienia PiS.

 
Mazowieckim kuratorem oświaty została Aurelia Michałowska, dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej numer 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu. W latach 2007-2009 była zastępcą dyrektora Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Radomia. Wcześniej związana z Kuratorium Oświaty w Warszawie jako wizytator radomskiej delegatury.

 
Nowym kuratorem oświaty w Opolu został dotychczasowy naczelnik wydziału oświaty, kultury i kultury fizycznej Starostwa Powiatowego w Brzegu Michał Siek. Był nauczycielem w szkole podstawowej, a potem w liceum. Uczył matematyki, informatyki, przez krótki okres także chemii. Przez kilkanaście lat był wicedyrektorem, a przez pewien czas pełnił też obowiązki dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu. Był również radnym miejskim PiS.

 

W województwie podkarpackim kuratorem została Małgorzata Rauch, polonistka, dyrektorka Gimnazjum w Iwierzycach, działaczka Solidarności. W ostatnich wyborach samorządowych bez powodzenia startowała z listy PiS.

 

Nowym podlaskim kuratorem oświaty została Jadwiga Mariola Szczypiń. Była już podlaskim kuratorem oświaty za poprzednich rządów PiS, wcześniej była dyrektorką Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Teraz, by ponownie objąć stanowisko kuratora, zrezygnowała z mandatu radnej i stanowiska przewodniczącej Rady Miejskiej w Suwałkach.

 

Na Śląsku na stanowisko kuratora powołana została polonistka Urszula Bauer. Była wiceprzewodniczącą NSZZ Solidarność pracowników oświaty w Myszkowie, wiceprzewodniczącą NSZZ Solidarność pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach, ławnikiem Sądu Pracy w Myszkowie. Uczyła w szkołach podstawowych, gimnazjum, w latach 2007-2008 pracowała na stanowisku dyrektora częstochowskiej delegatury Kuratorium Oświaty, następnie jako starszy wizytator. W 2014 r. w wyborach samorządowych była kandydatką PiS na burmistrza Myszkowa.

 

W województwie świętokrzyskim nowym kuratorem oświaty został Kazimierz Mądzik, dyrektor Zespołu Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach.

 

Nowym kuratorem warmińsko-mazurskim został Krzysztof Marek Nowacki. Z oświatą związany jest od 33 lat jako nauczyciel historii (z 5-letnią przerwą na pracę wizytatora w kuratorium w Olsztynie). Pracował w szkołach podstawowych i średnich, ostatnio uczył w liceum katolickim. W ostatnich wyborach samorządowych zdobył mandat radnego miasta Olsztyna z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, jest też wiceprzewodniczącym Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na Warmię i Mazury, działa także w lokalnej Akcji Katolickiej.

 

W województwie zachodniopomorskim na stanowisko kuratora powołana została Magdalena Zarębska-Kulesza. Nauczycielka nauczania początkowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie, w latach 2003-2013 pełniła funkcję dyrektora tej szkoły. Jest przewodniczącą nowogardzkich struktur PiS. Z listy tej partii startowała w 2015 r. w wyborach do Sejmu.

 

Jak poinformował rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego Tomasz Stube, komisja konkursowa w drodze głosowania wybrała na stanowisko wielkopolskiego kuratora oświaty Elżbietę Leszczyńską. Stube dodał, że niewykluczone, iż Elżbieta Leszczyńska zostanie powołana na nowe stanowisko w poniedziałek, w trakcie wizyty w Poznaniu minister edukacji Anny Zalewskiej.

 

W województwie kujawsko-pomorskim konkurs na kuratora oświaty wygrał wieloletni nauczyciel języka i działacz PiS Marek Gralik, ale wojewoda Mikołaj Bogdanowicz z wnioskiem o powołanie go na stanowisko wystąpi do ministra edukacji narodowej po świętach wielkanocnych. Gralik, będący wieloletnim radnym Bydgoszczy, chce pożegnać się z radnymi podczas sesji, która odbędzie się w przedświąteczny czwartek.

 

Gralik jest anglistą. Od 1986 r. jest nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym nr 5 w Bydgoszczy, a od 2003 r. jest związany z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, gdzie jest kierownikiem Studium Języków Obcych. Od 1988 r. jest radnym Bydgoszczy, obecnie przewodniczy klubowi radnych PiS. Bezskutecznie ubiegał się o mandat senatora w 2011 i 2015 r., a także o fotel prezydenta Bydgoszczy w 2014 r. W listopadzie znalazł się wśród kilku kandydatów na wojewodę kujawsko-pomorskiego, których lokalne władze PiS zaproponowały kierownictwu partii. Jednak wojewodą został Bogdanowicz.

 

Wakat w Pomorskiem

 

Z kolei nowy pomorski kurator oświaty będzie znany najpewniej na przełomie marca i kwietnia. Pierwszy konkurs na to stanowisko trzeba było unieważnić; jak poinformowała Anna Zając z biura prasowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, zawinił operator pocztowy, który nie dostarczył przesyłki jednemu z kandydatów. Otwarcie kopert ze zgłoszeniami kandydatów w kolejnym konkursie i sprawdzenie ich pod względem formalnym zaplanowano na 29 marca.

 

30 marca mają się odbyć rozmowy z kandydatami (dotąd jest ich pięciu, ale kolejne zgłoszenia mogą nadejść pocztą). -Najprawdopodobniej tego samego dnia wyłoniony zostanie jeden kandydat, który zostanie zarekomendowany na to stanowisko, choć oczywiście ostateczna decyzja zostanie podjęta w Warszawie- poinformowała Zając.

 

PAP

az/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie