Kukiz'15 proponuje świadczenia dla kombatantów. "To gest wdzięczności wobec obrońców ojczyzny"

Polska
Kukiz'15 proponuje świadczenia dla kombatantów. "To gest wdzięczności wobec obrońców ojczyzny"
Polsat News

Dodatek do emerytury dla kombatantów w wysokości 3 tysięcy zł. miesięcznie, a 1,5 tys. zł. dla małżonków zmarłych kombatantów - zakłada projekt ustawy o zaopatrzeniu dodatkowym dla kombatantów II wojny światowej, autorstwa Kukiz'15. Projekt w środę ma trafić do marszałka Sejmu.

Poseł Tomasz Rzymkowski (Kukiz'15) powiedział w środę na konferencji prasowej w Sejmie, że celem projektu ustawy o zaopatrzeniu dodatkowym dla kombatantów II wojny światowej jest wsparcie kombatantów i ich rodzin, którzy są w ciężkiej sytuacji, brakuje im środków na godną egzystencję i na lekarstwa. Jak podkreślił, to gest wdzięczności narodu polskiego wobec żyjących jeszcze obrońców ojczyzny.

 

"Poświęcenie kombatantów niewspółmierne do kosztów z tytułu świadczenia"

 

Według szacunków Kukiz'15, projekt będzie kosztował Skarb Państwa 12 milionów złotych miesięcznie. - To są stosunkowo niewielkie pieniądze, jeśli zważymy na świadczenia socjalne, które państwo polskie przyznaje różnym grupom społecznym. Zaangażowanie, oddanie i poświęcenie (kombatantów) jest niewspółmierne do kosztów, jakie państwo poniesie z tytułu świadczenia, tym bardziej, że grono tych osób jest z każdym dniem jest coraz węższe - zauważył Rzymkowski.

 

Według projektu ustawy, kombatantami są osoby posiadające obywatelstwo polskie albo posiadające Kartę Polaka, które brały udział w II wojnie światowej, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w skład armii sojuszniczych, a także sojuszniczych organizacjach ruchu oporu w okresie wojny 1939-1945.

 

Kombatantami - w myśl projektu ustawy - nie są członkowie Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich oraz innych specjalnych formacji, które prowadziły działalność przeciwko ludności polskiej.

 

Świadczenia dożywotnie i honorowy stopień podporucznika WP

 

Zgodnie z projektem, kombatantom, jak również małżonkom pozostałym po zmarłych kombatantach, przyznaje się prawo dożywotniego dodatkowego zaopatrzenia ze Skarbu Państwa. Zaopatrzenie obejmuje dodatek do emerytury w wysokości 3 tysięcy zł. dla kombatantów i 1,5 tys. zł. dla  małżonków pozostałych po zmarłych kombatantach.

 

Według propozycji klubu Kukiz'15 prawo do zaopatrzenia przysługiwać ma na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek składany ma być do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a świadczenie wypłacane ma być poczynając od miesiąca następującego po tym, w którym zgłoszono wniosek.

 

Kolejna propozycja zakłada przyznanie kombatantom - z wyjątkiem karanych sądownie za przestępstwa umyślne i uchybiające godności stanu oficerskiego - honorowego stopnia podporucznika Wojska Polskiego.

 

Obecnie kombatanci wraz z emeryturą lub rentą otrzymują co miesiąc dodatek kombatancki - 208,67 zł, ryczałt energetyczny - 166,05 zł i dodatek kompensacyjny - 31,30 zł;.

 

PAP

az/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie