Działalność SKOK Polska zawieszona. KNF wystąpi z wnioskiem o upadłość

Biznes

Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła z dniem 25 lutego 2016 r. działalność SKOK Polska w Warszawie oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy - poinformowała w czwartek KNF w komunikacie. W sumie, na wypłaty dla klientów upadłych kas Bankowy Fundusz Gwarancyjny zabezpieczył ponad 3,2 mld złotych.

KNF napisała w komunikacie, że "aktywa SKOK Polska nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań".


"Z dniem 29 lipca 2015 r. KNF ustanowiła w SKOK Polska zarządcę komisarycznego. (…) Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że SKOK Polska wykazywała na dzień 28 lipca 2015 r. ujemne fundusze własne w wysokości (-) 80,9 mln zł oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 58,14%, co oznacza głęboką niewypłacalność" - czytamy w komunikacie Komisji. Poinformowała ona również o tym, że poprzedni zarząd SKOK-u zawyżył wycenę spółki - wartość udziałów tych spółek w bilansie SKOK Polska została skorygowana w dół z 43,7 mln zł do 8,8 mln zł.

 

SKOK Polska ma 26 placówek i 16 tys. członków którzy zdeponowali w nim ponad 173 mln zł.

 

Nikt nie chciał kupić SKOK Polska


16 lutego 2016 r. Kasa Krajowa SKOK poinformowała KNF, że postanowiła odmówić udzielenia SKOK Polska pomocy finansowej ze środków funduszu stabilizacyjnego.

 

9 lutego 2016 r. KNF jednogłośnie stwierdziła, że żadna inna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Polska w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie.

 

Zawiadomienie w prokuraturze

 

Komisja Nadzoru Finansowego w związku z "poważnymi nieprawidłowościami" poprzednich władz SKOK Polska, a które zostały ujawnione m.in. przez zarządcę komisarycznego, złożyła do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw.


Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. Dodaje, że w całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK, a w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

 

Mariusz Mastalerz z BFG powiedział, że zgodnie z obowiązującą procedurą zarządca komisaryczny SKOK Polska ma trzy dni robocze na przedstawienie listy deponentów kasy. Potem BFG wskaże bank, do którego klienci kasy będą mogli się zgłaszać po pieniądze. W grę wchodzą trzy banki - PKO BP, PEKAO SA oraz BZ WBK, z którymi BFG ma podpisane umowy.

 

Rzecznik Krajowej SKOK: zły zarządca komisaryczny

 

Rzecznik Krajowej SKOK Andrzej Dunajski w przesłanym oświadczeniu ocenił, że zawieszenie działalności SKOK Polska wskazuje na "całkowitą bezskuteczność działań podejmowanych przez zarządcę komisarycznego powołanego przez KNF, który nie opracował programu postępowania naprawczego i nie podjął działań restrukturyzacyjnych SKOK Polska".


- Kasa Krajowa występowała do przewodniczącego Andrzeja Jakubiaka (przewodniczący KNF - red.) o zmianę zarządcy wskazując na istotne ryzyka związane z działaniami osoby powołanej przez Komisję na to stanowisko. Niestety, Przewodniczący Jakubiak nie przychylił się do tego wniosku i w świetle wiedzy Kasy Krajowej nie skierował go na posiedzenie Komisji - dodał.

 

Czwarta zgłoszona upadłość SKOK-u

 

SKOK Polska to czwarta spółdzielcza kasa, wobec której KNF wystąpiła o ogłoszenie upadłości. Wcześniej dotyczyło to SKOK Wołomin, SKOK Wspólnota, a na początku tego roku SKOK Kujawiak.

 

W ubiegłym roku prezes BFG Jerzy Pruski mówił podczas jednego z posiedzeń komisji sejmowej, że Fundusz dotąd wypłacił łącznie ponad 798 mln zł klientom SKOK Wspólnota, a 2,2 mld zł klientom SKOK Wołomin. Łącznie, dodał, BFG wypłacił środki gwarantowane prawie 44 tysiącom klientów obu kas. Na wypłaty dla klientów SKOK Kujawiak BFG zabezpieczył ponad 183 mln zł. W sumie, na wypłaty fundusz zabezpieczył ponad 3,2 mld złotych.

 

Dotąd w sumie w ośmiu kasach KNF wprowadziła zarząd komisaryczny. Od objęcia kas nadzorem komisji w 2012 roku kilka kas zostało przejętych przez banki lub inne SKOK-i.

 

We wrześniu ub. roku, podczas debaty nad sprawozdaniem sejmowej komisji finansów na temat sytuacji w sektorze SKOK przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak mówił, że 12 kas, na 49 działających, ma ujemne fundusze własne. Dodał, że 31 kas generuje stratę bieżącą. - Ich sytuacja nie ulega zmianie, a nawet z każdym miesiącem jest gorzej - mówił wtedy Jakubiak.

 

PAP, polsatnews.pl

am/grz/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze