RMF FM wygrało proces z KRRiT o 83 mln zł odszkodowania

Polska
RMF FM wygrało proces z KRRiT o 83 mln zł odszkodowania
Pixabay/tookapic/CC BY 2.0

Przewodniczący KRRiT musi wyrazić ubolewanie za naruszenie dóbr osobistych radia RMF FM, a Skarb Państwa musi zapłacić stacji 83 mln zł odszkodowania (plus odsetki) - uznał Sąd Okręgowy w Warszawie. To pierwszy wyrok, jaki zapadł w toczącej się już 13 lat sprawie związanej z zakazem rozszczepień programowych. Wyrok nie jest prawomocny, KRRiT zapowiedziała apelację od wyroku.

RMF FM w latach 1994-2001 w ramach ogólnopolskiego programu umieszczało w oparciu o posiadaną koncesję, odrębne pasma programowe, przygotowywane specjalnie dla poszczególnych regionów Polski. 22 maja 2001 roku przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wydał decyzję zakazującą emisji lokalnych pasm programowych i reklamowych. Decyzja ta zmusiła rozgłośnię do likwidacji lokalnych stacji i zwolnienia ponad 200 osób - poinformował serwis wirtualnemedia.pl.

 

KRRiT naruszyła cały szereg przepisów prawa


W październiku 2002 roku Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając skargę na tę decyzję ówczesnego przewodniczącego KRRiT, przyznał rację nadawcy RMF FM uznając, iż brak było podstaw dla wprowadzenia zakazu emisji lokalnych pasm programowych. Jednocześnie NSA wskazał na bezprawność rozstrzygnięcia regulatora, który wydając taką decyzję naruszył cały szereg przepisów prawa, w tym Konstytucję RP. W związku z powyższym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, radio RMF FM wystąpiło na drogę postępowania cywilnego wnosząc w 2003 roku pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Pomimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego i wytoczonego powództwa (opiewającego początkowo jedynie na kwotę ok. 15 mln zł) Krajowa Rada nie wycofała się z działania na szkodę spółki, podtrzymując wprowadzony zakaz w kolejnych wydawanych decyzjach i to pomimo faktu, że kolejne wyroki sądów jednoznacznie wskazywały na jego bezprawność.

 

Wcześniej zapadło siedem wyroków administracyjnych


Łącznie w tej sprawie administracyjnej zapadło siedem wyroków, w tym cztery wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny (ostatni w 2010 roku). W toku postępowania, RMF FM występowało z inicjatywą polubownego rozwiązania sporu, co jednak nie spotkało się z zainteresowaniem ze strony Krajowej Rady. Ostatecznie w roku 2014 roku KRRiT, zmuszona kolejnymi wyrokami sądów administracyjnych, wydała decyzję, w której przyznała, że nie jest władna do nałożenia na nadawcę zakazu zamieszczania lokalnych pasm programowych.


27 stycznia Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok częściowy zobowiązujący przewodniczącego KRRiT do złożenia oświadczenia, w którym wyraża on ubolewanie za naruszenie dóbr osobistych nadawcy RMF FM. Sąd także zasądził na rzecz rozgłośni od Skarbu Państwa odszkodowanie w łącznej kwocie 83 mln złotych wraz z ustawowymi odsetkami.

 

wirtualnemedia.pl

 

grz/luq/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze