Komisja Wenecka zajmie się także ustawą inwigilacyjną

Polska
Komisja Wenecka zajmie się także ustawą inwigilacyjną
Polsat News

Komisja Wenecka na wniosek Komitetu Monitorującego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wyda także opinię w sprawie nowelizacji ustawy o policji. Komisja sprawdzi zakres i możliwości inwigilacji zapisane w nowelizacji ustawy o policji.

Opozycja i organizacje pozarządowe alarmowały, że nowe prawo daje zdecydowanie zbyt duże uprawnienia w zakresie podsłuchiwania i monitorowania aktywności obywateli w sieci.

 

Zgodnie z nowelą, kontrola operacyjna będzie polegać na: podsłuchu, podglądzie osób w "pomieszczeniach, środkach transportu lub miejscach innych niż publiczne", kontroli korespondencji (w tym elektronicznej); kontroli przesyłek oraz uzyskiwaniu informacji z "informatycznych nośników danych, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, systemów informatycznych i teleinformatycznych". Łączny okres kontroli nie może przekroczyć 18 miesięcy, przy czym ograniczenie to nie dotyczy kontrwywiadu.


Wprowadzono zasadę, że właściwy sąd okręgowy będzie mieć prawo do kontroli pozyskiwanych przez służby danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych. Uprawnione organy raz na pół roku będą przekazywały do sądu sprawozdania z działalności. Sąd mógłby także zapoznać się z materiałami uzasadniającymi udostępnienie danych.


Opinia o Trybunale Konstytucyjnym w marcu


Komisja Wenecka jest organem doradczym Rady Europy złożonym z niezależnych ekspertów w dziedzinie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, sędziów sądów najwyższych i trybunałów konstytucyjnych państw członkowskich, członków parlamentów oraz urzędników służby cywilnej. Działa od 1990 roku. Zrzesza 60 państw.


Ze strony Komisji Weneckiej w spotkaniach poza przewodniczącym Komisji uczestniczą: szef wydziału sprawiedliwości konstytucyjnej w sekretariacie Komisji Schnutz Rudolf Duerr z Austrii, a także członkowie Komisji: Christoph Grabenwarter z Austrii, Jean-Claude Scholsem z Belgii.

 

MSZ podkreśla, że opinia Komisji nie ma charakteru wiążącego


Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski  zwrócił się do Komisji Weneckiej w grudniu ubiegłego roku.  Chodzi o ocenę nowelizacji ustawy o TK, która stanowi m.in., że Trybunał co do zasady ma orzekać w pełnym składzie liczącym co najmniej 13 spośród 15 sędziów TK (zgodnie z poprzednimi przepisami pełny skład to co najmniej 9 sędziów). W składzie siedmiu sędziów będą badane m.in. skargi konstytucyjne i pytania prawne sądów. Orzeczenia pełnego składu będą zapadać większością 2/3 głosów, a nie - jak do tej pory - zwykłą. Terminy rozpatrywania wniosków wyznaczane będą w TK według kolejności wpływu.


Przygotowany przez delegację projekt opinii będzie przedmiotem obrad podczas kolejnej sesji plenarnej Komisji Weneckie 11-12 marca. MSZ stwierdziło, że opinia Komisji nie ma charakteru wiążącego, ale "zostanie wzięta bardzo poważnie pod uwagę" i "stanie się przedmiotem merytorycznej refleksji".

 

 

prz/grz/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie