Nowelizacja ustawy o inwigilacji przyjęta przez Senat. Bez poprawek

Polska
Nowelizacja ustawy o inwigilacji przyjęta przez Senat. Bez poprawek
PAP/Paweł Supernak

Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek głosowało 56 senatorów, 28 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Przepadł wniosek mniejszości PO, by odrzucić całą nowelę. Przyjęcie zmian ma być wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. o częściowej niekonstytucyjności zasad inwigilacji. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

W czwartek i piątek Senat debatował nad uchwaloną 15 stycznia przez Sejm nowelizacją kilkunastu ustaw regulujących działania służb specjalnych. Dotyczy ona głównie zasad pobierania przez nie danych telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych oraz prowadzenia kontroli operacyjnej.

 

"Są pewne mankamenty, ale..."

 

Senatorowie PO zgłaszali wątpliwości m.in. co do swobodnego pobierania przez służby danych internetowych, nieinformowania obywateli o tym, że byli inwigilowani, nieefektywności sądowej kontroli następczej pobierania danych oraz by można było je pobierać tylko przy najpoważniejszych przestępstwach i gdy inne metody są nieskuteczne. Sprawozdawca komisji Jarosław Rusiecki (PiS) przyznawał, że w ustawie są "pewne mankamenty", ale rząd deklarował, że będą prace udoskonalające ją, a nowela musi wejść w życie 7 lutego, bo inaczej służby nie będą miały podstaw do wielu działań (6 lutego wchodzi w życie wyrok TK).

 

Zmiany krytykowały m.in.: cała opozycja, Rzecznik Praw Obywatelskich, Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Krajowa Rada Sądownictwa, Rada ds. Cyfryzacji, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz organizacje pozarządowe.

 

Zastępca koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik mówił, że służby nie dostają żadnych nowych uprawnień, a nowela wprowadza sądową kontrolę pobierania wszelkich danych oraz niszczenie danych zbędnych.

 

Co będą mogły służby

 

Zgodnie z nowelą, kontrola operacyjna będzie polegać na: podsłuchu, podglądzie osób w "pomieszczeniach, środkach transportu lub miejscach innych niż publiczne", kontroli korespondencji (w tym elektronicznej); kontroli przesyłek oraz uzyskiwaniu informacji z "informatycznych nośników danych, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, systemów informatycznych i teleinformatycznych". Łączny okres kontroli nie może przekroczyć 18 miesięcy, przy czym ograniczenie to nie dotyczy kontrwywiadu.

 

Wprowadzono zasadę, że właściwy sąd okręgowy będzie mieć prawo do kontroli pozyskiwanych przez służby danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych. Uprawnione organy raz na pół roku będą przekazywały do sądu sprawozdania z działalności. Sąd mógłby także zapoznać się z materiałami uzasadniającymi udostępnienie danych.

 

Z kolei minister sprawiedliwości ma przedstawiać co roku Sejmowi i Senatowi informację o zakresie przetwarzania danych oraz wynikach prowadzonych kontroli.

 

PAP

 

pen/kan
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie