Nie będzie podwyżek za przejazdy autostradami - informuje resort infrastruktury

Polska
Nie będzie podwyżek za przejazdy autostradami - informuje resort infrastruktury
Flickr/Kris Duda/CC BY 2.0

- Nie planujemy dodatkowych opłat za przejazd samochodów osobowych na innych drogach krajowych, w tym na drogach ekspresowych. Nie jest również planowane podwyższenie opłat za przejazd autostradami - zapewnił w piątek minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk omawiając projekty zmian ustaw o drogach publicznych, o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Zmiany w ustawach mają na celu stworzenie ram prawnych do prowadzenia możliwości wdrożenia usługi - Europejska opłata elektroniczna EETS (European Electronic Toll Service).

 

- Dzięki niej kierowcy będą mogli płacić za przejazd po europejskich drogach za pomocą jednego urządzenia multimodalnego - powiedział minister Andrzej Adamczyk.

 

Prostsze procedury opłat za przejazd po drogach w UE

 

Nowelizacja wdraża do polskiego prawa przepisy Komisji Europejskiej w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych (decyzja 2009/750/WE). Nowe przepisy mają uprościć procedury dokonywania opłat elektronicznych za przejazd po drogach w Unii Europejskiej.

 

Usługa EETS umożliwi kierowcom uiszczenie opłaty w sposób elektroniczny na wszystkich obszarach EETS za pomocą jednego urządzenia pokładowego (zamontowanego w pojeździe). W efekcie zostanie uproszczony pobór opłat na drogach krajów Unii Europejskiej, na których pobierane są opłaty w formie elektronicznej, w tym również w Polsce.

 

Korzystanie z EETS nie jest obowiązkowe

 

Projekt ustawy nie wprowadza nowego systemu poboru opłat, ani nie wprowadza obowiązku korzystania z EETS. - Nie powoduje także zwiększenia dotychczasowych stawek opłat pobieranych w systemie viaTOLL za przejazd drogami krajowymi – zapewniał wiceminister Jerzy Szmit.

 

Użytkownik drogi może sam zdecydować, czy zamierza skorzystać z usług świadczonych przez dostawców EETS, a jeśli tak, to z którym z nich zawrze umowę.

 

Nowe regulacje będą stosowane wyłącznie na obszarach, na których istnieją systemy poboru opłat w formie elektronicznej. Obecnie w Polsce dotyczy to dróg zarządzanych wyłącznie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Jedna umowa, jedna opłata

 

Usługa EETS oznacza, że użytkownik drogi, który będzie chciał korzystać z usługi EETS, otrzyma jedną umowę, zawieraną z dostawcą EETS, co umożliwi rozliczanie opłat pobieranych elektronicznie za poruszanie się po drogach Unii Europejskiej. Także rozliczanie za pobierane opłaty po obszarze Unii Europejskim w danym okresie bedzie jedno.

 

Korzystający z EETS otrzyma jedno urządzenie pokładowe umożliwiające naliczanie opłat podczas przejazdów po wszystkich sieciach drogowych UE. Urządzenie pokładowe (dostarczane przez dostawcę EETS), używane w pojazdach poruszających się po drogach zarządzanych przez GDDKiA, będzie współdziałać z systemem viaToll.

 

Umowa z dowolnym dostawcą

 

Usługę EETS może świadczyć dostawca EETS mający siedzibę w Polsce (lub innym państwie członkowskim UE), wpisany do rejestru dostawców EETS, który zawarł umowę z podmiotem pobierającym opłaty, a następnie z użytkownikiem EETS. W projekcie nowelizacji ustawy określono szczegółowe warunki, jakie powinien spełnić dostawca usługi EETS.

 

Użytkownik drogi będzie mógł zawrzeć umowę o świadczenie usługi EETS z dowolnym dostawcą EETS – bez względu na obywatelstwo, państwo pobytu i rejestrację pojazdu.

 

Urządzenie musi komunikować się z innymi systemami pobierania opłat

 

W ramach świadczenia usługi EETS – dostawca dostarczy użytkownikowi urządzenie pokładowe do pobierania opłat (instalowane w pojeździe), służące do przekazywania danych o opłatach naliczanych za przejazdy.

 

Urządzenie ma spełniać określone wymogi techniczne, powinno być interoperacyjne i zdolne do komunikowania się między systemami elektronicznego pobierania opłat używanymi przez różne podmioty. Musi być kompatybilne z każdą z technologii wskazanych w dyrektywie unijnej, niezależnie od tego jaka wykorzystywana jest w danym kraju UE.

grz/hlk/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie