Sąd ogłosił upadłość SK Banku z Wołomina

Biznes
Sąd ogłosił upadłość SK Banku z Wołomina
Polsat News

Jak poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. Właśnie KNF wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku i zawiesiła jego działalność 21 listopada.

"W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że zostały spełnione pozytywne ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością banku, tj. faktem, że aktywa SBRzR nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań. Jednocześnie w ocenie Sądu nie wystąpiły przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości" – napisała KNF w komunikacie.


10 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu w banku od 11 sierpnia zarządu komisarycznego; 21 listopada KNF zawiesiła działalność SK banku oraz wystąpiła 23 listopada do sądu z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości.


"Zarząd ukrywał ryzyko"
 
"Aktywa banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań. Zgłoszenie wniosku o upadłość wynika z faktu, że w wyznaczonym przez Komisję terminie nie zgłosił się żaden bank gotowy uczestniczyć w procesie przejęcia SBRzR" - informowała KNF.
 
Według Komisji władze banku działające do czasu wprowadzenia zarządu komisarycznego dopuściły się nieprawidłowości w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. KNF zawiadomiła o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a postępowanie karne prowadzi Prokuratura Apelacyjna w Warszawie.
 
Według KNF "zarząd ukrył występujące w banku ryzyko". "Z ustaleń zarządu komisarycznego wynika, że bilans banku wykazywał na dzień 10 sierpnia 2015 r. ujemne kapitały własne oraz odpisy na należności od sektora niefinansowego w wysokości około 1,44 mld złotych (wartość wszystkich należności od sektora niefinansowego wyniosła około 2,8 mld złotych). Poprzedni zarząd SBRzR dopuścił do nadmiernej koncentracji kredytów, nie ujawniał pośrednich powiązań pomiędzy finansowanymi przez bank kredytobiorcami i przyjmował jako podstawę pomniejszeń podstawy tworzenia koniecznych rezerw na pokrycie ryzyka kredytowego nieadekwatne zabezpieczenia" - uzasadniała Komisja.
 
Klienci odbierają swoje oszczędności


Jak poinformował Bankowy Fundusz Gwarancyjny do 14 grudnia deponentom  SK Banku 1 mld 729 mln zł, czyli prawie 85 proc. gwarantowanych pieniędzy. Do tego czasu odebrało je ok. 20,5 tys. osób , czyli prawie 62 proc. uprawnionych. Łączna kwota jaka zabezpieczono dla klientów SK Banku to ponad 2 mld 35 mln zł.

 

Wypłaty dla klientów SK banku z BFG realizuje Bank Zachodni WBK. Klienci zgłaszają się do placówek BZ WBK z dowodem osobistym i dostają wypłatę w gotówce albo przelew na konto.

 

W całości gwarantowane są przez BFG depozyty do równowartości w złotych 100 tys. euro (ok. 424 tys. zł), niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez w danym banku. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit  sum gwarantowanych.

 

PAP

 

ptw/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie