Budżet, podsłuchy, sześciolatki, a być może również ustawa medialna. Sejm rozpoczął obrady

Polska
Budżet, podsłuchy, sześciolatki, a być może również ustawa medialna. Sejm rozpoczął obrady
PAP/Radek Pietruszka

Głównym punktem posiedzenia ma być debata nad projektem budżetu państwa na 2016 r. Posłowie zajmą się również zniesieniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków, propozycją wprowadzenia podatku bankowego, nowelizacją ustawy o policji, a być może również projektem tzw. ustawy medialnej. Posiedzenie zaplanowano na jeden dzień.

Na porannym posiedzeniu Konwentu Seniorów i Prezydium Sejmu klub PiS złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad o projekt zmian m.in. w ustawie o Policji, który dotyczy zasad pracy operacyjnej służb. Projekt zakłada, że 7 lutego miałyby wejść w życie zasady kontroli operacyjnej prowadzonej przez policję i służby specjalne oraz dostępu do bilingów. 6 lutego przestaną obowiązywać przepisy uchwalone w 2014 roku, które zakwestionował Trybunał Konstytucyjny.

 

Platforma krytykuje nowelę ustawy o policji

 

Po rozpoczęciu posiedzenia poseł PO Krzysztof Brejza w wystąpieniu z mównicy sejmowej stwierdził, że jest to projekt ustawy, która "ma doprowadzić do powszechnej inwigilacji Polaków w internecie".

 

- Chciałbym zaapelować do państwa o wycofanie tego skandalicznego projektu ustawy, w której wprowadzacie nowe pojęcie, pojęcie danych internetowych, pojęcie, które może być takim wytrychem do pozyskiwania przez służby danych internetowych, w tym również korespondencji obywateli, która powinna być chroniona, korespondencji za pomocą portali społecznościowych - mówił Brejza zwracając się do posłów PiS.

 

Zdaniem Krzysztofa Brejzy cała komunikacja pomiędzy obywatelami będzie mogła być pozyskiwana "bez jakiejkolwiek zgody sądu".

 

"Pierwszy etap budowy państwa orwellowskiego"

 

- Wy nie realizujecie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, nie wprowadzacie żadnej instytucji niezależnej, kontrolnej nad pozyskiwaniem tych danych. Tak naprawdę wkraczacie w pierwszy etap budowy państwa orwellowskiego" - dodał poseł PO.

 

Sejm na obecnym posiedzeniu zajmie się prawdopodobnie również złożonym w poniedziałek przez klub PiS projektem tzw. ustawy medialnej. Jak poinformowano na stronach sejmowych, projekt "dotyczy reformy polskich mediów publicznych, zmierzającej do ustanowienia systemu mediów narodowych, którego filarami będą instytucje niemające charakteru spółek akcyjnych, którym zapewni się stabilne źródła finansowania".

 

Projekt budżetu na 2016 rok

 

Posłowie zajmą się we wtorek także projektem budżetu na 2016 r. Przewiduje on, że deficyt budżetowy nie przekroczy 54,7 mld zł, wzrost PKB wyniesie 3,8 proc., średnioroczna inflacja - 1,7 proc., a deficyt sektora finansów publicznych spadnie do 2,8 proc. PKB.

 

Zaplanowano dochody budżetu państwa w wysokości 313,7 mld zł, a wydatki na poziomie 368,5 mld zł. W wydatkach uwzględniono zwiększenie o ponad 2 mld zł wynagrodzeń dla grup pracowniczych, które - co do zasady - od 2010 r. były objęte tzw. zamrożeniem wynagrodzeń.

 

Podatek bankowy: 0,39 w skali roku

 

Posłowie zajmą się również ponownie propozycją PiS wprowadzenia tzw. podatku bankowego, którego stawka w przypadku banków ma wynosić 0,0325 proc. podstawy opodatkowania w skali miesiąca, czyli 0,39 w skali roku. Podczas prac w komisji po pierwszym czytaniu zaakceptowane zostały poprawki posłów PiS, które zrównują stawkę podatku dla banków i ubezpieczycieli oraz obejmują podatkiem także firmy pożyczkowe. Podatek od niektórych instytucji finansowych ma obowiązywać już od lutego 2016 roku.

 

Otwarty nabór na wyższe stanowiska w służbie cywilnej

 

Sejm będzie również pracować nad projektem zmian w ustawie o służbie cywilnej autorstwa PiS. Podczas prac w komisji po pierwszym czytaniu m.in. przyjęta została zmiana zaproponowana przez PO, która utrzymuje otwarty i konkurencyjny nabór na wyższe stanowiska w służbie cywilnej. W projekcie nowelizacji przedstawionym przez PiS zaproponowano, aby wyższe stanowiska w służbie cywilnej - np. dyrektora generalnego urzędu - obsadzane były w drodze powołania, a nie konkursu, jak obecnie. Akceptację komisji zyskała także poprawka dotycząca stażu pracy, jako jednego z wymogów dla osób obejmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej.

 

Sejm o obowiązku szkolnym sześciolatków

 

Posłowie zajmą się też ponownie złożonym przez posłów PiS projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który znosi obowiązek szkolny dla sześciolatków, obowiązek przedszkolny dla pięciolatków i zakłada powrót do obowiązku szkolnego w wieku lat siedmiu i przedszkolnego dla sześciolatków. W miejsce obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków wprowadzone ma zostać prawo dzieci pięcioletnich do wychowania przedszkolnego. Utrzymane zostanie też prawo do wychowania przedszkolnego dla dzieci czteroletnich.

 

PAP

ml/hlk/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze