Sasin: Komisja Wenecka dostała do zaopiniowania projekt ws. TK, ale może też sięgnąć po ustawę

Polska
Sasin: Komisja Wenecka dostała do zaopiniowania projekt ws. TK, ale może też sięgnąć po ustawę
Polsat News

- Wysłany do Komisji Weneckiej przez szefa MSZ projekt ustawy o TK z wnioskiem o opinię prawną nie różnił się bardzo od ostatecznego - odpowiada poseł PiS Jacek Sasin na pytanie dziennikarzy, dlaczego minister wysłał do zaopiniowania pierwotne projekty ustaw i to bez poprawek, a nie ich aktualne wersje. Jak dodał, nie ma przeszkód, aby Komisja Wenecka sięgnęła też do ostatecznej wersji ustawy.

Według posła PiS, minister spraw zagranicznych wysłał dokumenty do zaopinowania "jeszcze w trakcie prac" nad nimi.

 

"Ustawa nie odbiega od projektów"  

 

Jak podkreślil, projekt, "nie różnił się bardzo od ostatecznego", a nawet jeśli wprowadzone zostały w nim pewne zmiany, to "zmieniały one projekt raczej w kierunku, którego oczekiwały właśnie środowiska prawnicze".

 

- Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby Komisja Wenecka sięgnęła także do ostatecznej wersji dokumentu i żeby oceniła również ten dokument. Dokument, który zresztą nie odbiega od projektów, które legły u początku tego procesu legislacyjnego - powiedział Sasin.

 

MSZ do Komisji Weneckiej: potrzebna obiektywna ocena

 

23 grudnia minister Waszczykowski wystąpił do Komisji z wnioskiem o opinię "na temat zagadnień prawnych będących przedmiotem prac nad nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym".

 

"(...) Zaistniałe kontrowersje polityczne wokół Trybunału ujawniły nie tylko wątpliwości interpretacyjne co do sformułowań obowiązującej obecnie ustawy o TK, ale również brak mechanizmów prawnych pozwalających rozwiązywać skomplikowane zagadnienia, jakie ostatnio ujawniły się w praktyce orzeczniczej Trybunału. W związku z tym zgłoszone zostały poselskie projekty nowelizacji ustawy" - głosi komunikat MSZ opublikowany na stronie 24 grudnia.

 

Komunikat nie precyzuje, które dokumenty mają być zaopiniowane.

 

Według MSZ, "należy jak najszybciej zakończyć narosłe wokół niego kontrowersje. Minister jest głęboko przekonany, że międzynarodowy prestiż Komisji Weneckiej oraz jej profesjonalizm pozwolą na dokonanie obiektywnej oceny zagadnień prawnych będących przedmiotem wniosku".

 

Komisja Wenecka polskim wnioskiem zajmie się w przyszłym tygodniu

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Hanna Suchocka spodziewa się, że Komisja rozpocznie pracę nad polskim wnioskiem w przyszłym tygodniu. Rzecznik Rady Europy Panos Kakaviatos poinformował jednak, że przyjęcie pełnej opinii w sprawie zapytania Polski na temat Trybunału Konstytucyjnego jest przewidziane w czasie następnej sesji Komisji Weneckiej w dniach 11-12 marca 2016 r.

 

"Zasadą jest, że przyjmując wniosek o opinię Komisja wyznacza sprawozdawców spośród członków Komisji, którzy przygotowują odpowiednią opinię. Z reguły powiązana jest z tym wizyta studyjna w danym kraju. Regułą bezwzględną jest też to, że członkowie Komisji z danego państwa nigdy nie są wyznaczani na sprawozdawców takiej opinii. Tekst projektu opinii przygotowanej przez sprawozdawców jest następnie dyskutowany i przyjmowany na posiedzeniu plenarnym Komisji Weneckiej" - napisała Hanna Suchocka.

 

Na stronie Komisji Weneckiej widnieje informacja, że minister Waszczykowski poprosił o opinię w "kwestiach konstytucyjnych poruszonych w dwóch wnioskach dotyczących ustawodawstwa o zmianie ustawy o TK z dnia 25 czerwca 2015 r. Oba instrumenty zostały wprowadzone do porządku obrad Sejmu przez dwie grupy posłów, odpowiednio w dniu 2 i 15 grudnia 2015 roku (druk sejmowy nr. 129 i 122)".

 

Komisja Wenecka

Fragment strony internetowej Komisji Weneckiej
 

Oznacza to, że do zaopiniowania przez Komisję zostały przekazane dwa projekty ustaw: klubu Kukiz'15 (nr 129) i poselski PiS skierowany do pierwszego czytania (nr 122). 

 

Projekt PiS, oznaczony jako druk nr 122, 16 grudnia został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Semu. Od 22 grudnia już z poprawkami jest to druk 144, a po drugim czytaniu w Sejmie - druk 144-A. 22 grudnia ustawę przyjął Sejm, 24 grudnia - Senat. 

 

Projekt klubu Kukiz'15 (druk 129) 17 grudnia - po pierwszym czytanie w Sejmie - skierowano do prac w komisji ustawodawczej.

 

Komisja Wenecka (Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo, KW) jest organem doradczym Rady Europy, złożonym z niezależnych ekspertów w dziedzinie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, sędziów i członków parlamentów narodowych. Od 19 grudnia pierwszą wiceprzewodniczącą Komisji jest była polska premier Hanna Suchocka. 

 

 

venice.coe.int, trybunal.gov.pl, msz.gov, PAP

po/dro/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie