Rząd przyjął projekt budżetu na 2016 rok. Rosną dochody i wydatki

Polska
Rząd przyjął projekt budżetu na 2016 rok. Rosną dochody i wydatki
Flickr/Dariusz Gąszczyk/CC BY 2.0

Rząd zakłada deficyt w wysokości 54,7 mld zł; wzrost PKB - 3,8 proc.; inflację - 1,7 proc. Deficyt sektora finansów publicznych ma natomiast nie przekroczyć 2,8 proc. PKB. Najważniejsze zmiany to wprowadzenie podatku od niektórych instytucji finansowych oraz podatku od sklepów wielkopowierzchniowych.

W projekcie zaplanowano dochody budżetu państwa w wysokości prawie 313,8 mld zł. Wydatki mają natomiast wynieść 368,5 mld zł. Tym samym deficyt nie powinien przekroczyć dokładnie 54 mld 740 mln zł.

 

"Projekt ustawy budżetowej na 2016 rok uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano: dochody - 62 mld 400 mln 147 tys. zł, wydatki - 71 mld 640 mln 528 tys. zł, ujemny wynik budżetu środków europejskich - 9 mld 240 mln 381 tys. zł" - napisano w komunikacie rządu.

 

Według rządu, najistotniejszymi zmianami podatkowymi, które będą miały wpływ na dochody budżetu państwa w 2016 roku będzie m.in.:
wprowadzenie podatku od niektórych instytucji finansowych oraz podatku od sklepów wielkopowierzchniowych.

 

Dodatkowo na poziom dochodów budżetu pozytywnie wpłynie wpłata z tytułu aukcji na częstotliwości LTE w wysokości ponad 9,2 mld zł. Budżet przewiduje też dochody z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości 3,2 mld zł. Dywidendy i wpłaty z zysku spółek skarbu państwa zaplanowano w wysokości prawie 4,8 mld zł.

 

Priorytetowe wydatki

 

Rząd podkreśla, że po stronie wydatków zapisano finansowanie programu „Rodzina 500+” jako priorytetu (w komunikacie nie podano w jakiej wysokości); zwiększenie o ponad 2 mld zł wynagrodzeń dla grup pracowniczych, które - co do zasady - od 2010 r. były objęte tzw. „zamrożeniem” wynagrodzeń; jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów i rencistów (1,41 mld zł), podniesienie wydatków na obronę narodową do 2 proc. PKB, tj. o blisko 3 mld zł więcej w stosunku do 2015 roku.

 

Wśród priorytetowych wydatków rząd wymienia także m.in.:

- środki na wyższe wydatki na świadczenia rodzinne;
- dodatkowe środki na weryfikację świadczeń z pomocy społecznej;
- finansowanie specjalizacji lekarzy w ramach rezydentur dla wszystkich absolwentów uczelni medycznych;

- realizację rządowego programu „Studia dla wybitnych”, mającego na celu wspieranie wybitnych studentów w podejmowaniu kształcenia w zagranicznych uczelniach;

- realizację programu „Bezpieczna+” - cele programu obejmują m.in. działania dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym (doposażanie sal w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej „Ogniki” do praktycznych zajęć);

- budowę Muzeum Historii Polski w Warszawie na terenie Cytadeli Warszawskiej;

- wspieranie polskich interesów gospodarczych oraz umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw i promocji gospodarczej Polski przez rozwój Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP;

- zwiększone dopłaty do paliwa rolniczego.

 

PAP

ptw/luq/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie