Minister odwołuje dwóch wiceprezesów PFRON

Polska
Minister odwołuje dwóch wiceprezesów PFRON
Flickr.com/ Dominik Golenia/CC BY-ND 2.0

Janusz Wesołowski i Marcin Horyń zostali odwołani z funkcji wiceprezesów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przez ministra pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską - poinformował resort. Funduszem zarządza jego prezes - Teresa Hernik.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

 

Środki PFRON przeznaczane są m.in. na dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, refundację pracodawcom kosztów przystosowania, adaptacji i wyposażenia miejsc pracy osób niepełnosprawnych, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz turnusów rehabilitacyjnych.

 

Część środków finansowych PFRON - wpierających przede wszystkim indywidualne osoby niepełnosprawne - dystrybuowana jest przez samorządy.

 

Przychodami PFRON są głównie środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6 proc. W przypadku państwowych i niepaństwowych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wymagany wskaźnik wynosi 2 proc.

 

Nadzór nad PFRON sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

PAP

wj/hlk/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie