Rada Wydziału Prawa i Administracji UW wzywa do wykonania wyroków Trybunału Konstytucyjnego

Polska
Rada Wydziału Prawa i Administracji UW wzywa do wykonania wyroków Trybunału Konstytucyjnego
Uniwersytet Warszawski

Podważanie przez Sejm i prezydenta konstytucyjnych zasad podziału władz i legalizmu zaniepokoiło Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Rada podjęła w poniedziałek w tej sprawie stosowną uchwałę, w której wezwała prezydenta i Sejm do wykonania wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 3 i 9 grudnia.

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  wyraziła w uchwale "głębokie zaniepokojenie z powodu podejmowanych w parlamencie i przez prezydenta działań, które podważają konstytucyjne zasady podziału władz (art. 10 i art. 173 Konstytucji) i legalizmu (art. 2 i art. 7 Konstytucji) oraz godzą w niezależność Trybunału Konstytucyjnego i niezawisłość sędziów, naruszając tym samym podstawy demokratycznego państwa prawa".


Sprzeciw Rady budzi zwłaszcza:


- podjęcie przez większość parlamentarną Sejmu VIII kadencji, bez jakiejkolwiek podstawy prawnej, uchwał mających na celu pozbawienie mocy prawnej uprzedniego wyboru pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego,

 

- odmowa prezydenta przyjęcia ślubowania od trzech sędziów TK wybranych 8 października, pomimo wyraźnego potwierdzenia przez Trybunał konstytucyjności ich wyboru,

 

- niezastosowanie się Sejmu do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego nakazującego wstrzymanie się z wyborem nowych sędziów do czasu rozstrzygnięcia o zgodności z konstytucją wyboru dokonanego w dniu 8 października,

 

- pospieszne przyjęcie przez prezydenta ślubowania od nowych sędziów, których tryb wyboru budzi uzasadnione wątpliwości konstytucyjne,

 

- niedopuszczalne zaniechanie publikacji wyroku TK z 3 grudnia przez Prezesa Rady Ministrów,

 

- przejęcie przez prezydenta RP, z rażącym naruszeniem konstytucji, funkcji sądów poprzez wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania sądowego wobec osób nieprawomocnie skazanych objętych aktem łaski.  

 

Według informacji opublikowanej przez Samorząd Studentów WPiA UW na profilu na facebooku wynika, że za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 82 członków Rady, a za tym konkretnym brzmieniem 62. W skład Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wchodzi 114 osób, wśród nich znajdują się zarówno przedstawiciele władz uczelni, nauczycieli akademickich, jak i studentów.

 

grz/luq
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie