Szydło o "mapie drogowej" programu 500+

Polska
Szydło o "mapie drogowej" programu 500+
Polsat News

- Dziś przekazujemy program 500+ do uzgodnień międzyresortowych, które powinny potrwać 20 dni - powiedziała premier Beata Szydło po posiedzeniu rządu. Premier przedstawiła mapę drogową wdrażania programu 500+. Podkreśliła, że będzie uruchomiony najpóźniej w kwietniu.

Jak powiedziała Szydło, upłynęło 15 dni od zaprzysiężenia rządu i trzynaście od jej exspose.

 

Według minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, z programu 500+ skorzysta 3,7 mln dzieci. - Część osób, która otrzyma to wsparcie, z powodu poprawienia swojej sytuacji dochodowej starci uprawnienia do korzystana z innych form pomocy społecznej - przyznała minister. - Jednym z celów naszego wsparcia rodziny, naszej pomocy państwa w wychowaniu dzieci jest to, żeby część rodzin wyszła z sytemu pomocy społecznej. Jeśli rodzina w tym systemie pomocy tkwi 10 czy 15 lat, to jest to porażka pomocy społecznej - powiedziała.

 

Rafalska podkreśliła, że projekt ustawy zawiera dwa elementy. Pierwszy dotyczy pomocy państwa o charakterze socjalnym, który opiera się o wprowadzone kryterium dochodowe i wypłacany będzie na pierwsze dziecko; ubiegać się będą o nie mogły rodziny o niskich dochodach. Drugi element wsparcia, jest adresowany bez kryterium dochodowego do każdej polskiej rodziny z dwójką i więcej dzieci.

 

Rafalska zapewniła, że w rządowym projekcie nie będzie korekty związanej z wprowadzeniem dodatkowego kryterium dochodowego dla osób, które mają bardzo dobrą sytuację materialną. - Mówimy wyraźnie jest kryterium, które dotyczy rodzin o niskich dochodach - 800 zł i 1200 - jeżeli rodzina jest z dzieckiem niepełnosprawnym. Żadne inne dodatkowe kryterium nie będzie wprowadzone - podkreśliła.

 

 

Rafalska zapowiedziała też, że rząd nie planuje żadnych zmian w uldze podatkowej na dziecko, pozostanie ona bez zmian. Obecnie rodzina z jednym dzieckiem może maksymalnie odliczyć w zeznaniu podatkowym 1112,04 zł, z dwójką dzieci 2224,08 zł, z trójką - 4224,12 zł, z czwórką - 6924,12 zł, a z pięciorgiem - 9624,12 zł. Rodzice jednego dziecka mogą skorzystać z ulgi, jeżeli ich dochód nie przekracza 112 tys. zł rocznie. Ponadto podatnik, który płaci za niski podatek, by odliczyć pełną ulgę, może otrzymać zwrot kwoty stanowiącej różnicę między przysługującym mu pełnym odliczeniem a kwotą odliczoną - w zeznaniu podatkowym. Zwrot nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

pen/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie