Błaszczak: powstanie ustawa antyterrorystyczna

Polska
Błaszczak: powstanie ustawa antyterrorystyczna
Polsat News
Szef MSWiA udziela Sejmowi informacji o bezpieczeństwie państwa.

- Jako szef MSWiA będę zwalczał zagrożenia dla Polski i Polaków, w tym te związane z terroryzmem - powiedział w Sejmie Mariusz Błaszczak. Polityk zapowiedział także stworzenie razem z Mariuszem Kamińskim ustawy antyterrorystycznej.

- Po zamachach w Paryżu służby monitorują sytuację w Polsce. Dotychczas nie odnotowano sygnałów, które wskazywałyby na wzrost zagrożenia, niemniej rząd jest świadomy niebezpieczeństwa. Należy podkreślić, że sytuacja związana z bezpieczeństwem w UE zależy od wielu czynników. Należy ją rozpatrywać w powiązaniu z kryzysem migracyjnym - mówił Błaszczak z mównicy sejmowej.

 

- Rząd jest świadomy zobowiązań podjętych na forum UE przez naszych poprzedników, ale nie oznacza to akceptacji rządu automatyzmu w kwestii relokacji uchodźców. Stoimy na stanowisku, że powinna obowiązywać zasada dobrowolności - dodał szef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

 

Szef resortu odniósł się do kryzysu migracyjnego. - Aktualna sytuacja wynika z niewłaściwiej oceny skali zjawiska migracji w poszczególnych państwach UE. Równolegle mamy do czynienia z grupami przestępczymi biorącymi udział w przemycie ludzi. Należy zauważyć, że w ostatnim czasie obserwuje się zaostrzenie polityki imigracyjnej przez kolejne państwa Unii. Choćby premier Francji ocenił, że UE musi ogłosić, że nie jest już w stanie przyjąć więcej migrantów - mówił.

 

Błaszczak przypomniał, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa zostały przedyskutowane na posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z jego udziałem 20 listopada. Wśród konkluzji spotkania wskazano, że należy efektywniej stosować istniejące mechanizmy współpracy, m.in. podczas weryfikacji osób przybywających do Unii Europejskiej. - Do głównych kierunkowych rozstrzygnięć politycznych należy przyspieszenie prac nad unijnym systemem przetwarzania danych osób w ruchu lotniczym w celu zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczosci i terroryzmu. Ministrowie byli zgodni, że musimy jak najściślej pracować w zakresie wymiany informacji wywiadowczych oraz wzmocnić mechanizmy kontroli na granicy zewnętrznej UE - dodał Błaszczak.

 

Plan dla Straży Granicznej

 

- W związku z narastającym kryzysem migracyjnym został opracowany plan postępowania Straży Granicznej w przypadku masowego napływu uchodźców przez południową granicę RP. Plan ma na celu określenie sposobu działania jednostek organizacyjnych SG w przypadku zatrzymywania dużych grup migrantów, ocenę własnych możliwości, zakresu i form współpracy z innymi podmiotami oraz potrzeb co do zewnętrznego wsparcia w przypadku eskalacji zjawiska - mówił.

 

- Równolegle realizowane są działania na rzecz bezpośredniej ochrony granic. Prowadzony jest monitoring, we wszystkich oddziałach SG zacieśniono współpracę z policją, służbą celną, ABW, Inspekcją Transportu Drogowego i Strażą Ochrony Kolei, a także z wydziałami zarządzania krzysysowego wojewodów.

 

Powstanie ustawa antyterrorystyczna

 

- Wszystkie służby polskiego systemu antyterorrystycznego na bieżąco realizują działania w odniesieniu do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym w Polsce, w tym rozpoznawania zagrożeń i wymiany informacji - powiedział Błaszczak i przypomniał o spotkaniu z 23 listopada, w trakcie którego służby zdały raporty nowej premier Beacie Szydło. Polityk zapowiedział także powstanie ustawy mającen na celu walkę z terroryzmem. - Zostały wydane konkretne rekomendacje. Wraz z ministrem koordynatorem ds. służb specjalnych Mariuszem Kamińskiem zostałem zobowiązany do przygotowania projektu ustawy antyterrorystycznej.

 

- Kluczowe pozostaje podnoszenie świadomości społecznej nt. postępowania w trakcie ataku terrorystycznego. Podniesie to bezpieczeństwo mieszkańców naszego kraju. Działania profilaktyczne to przygotowywane szkolenia dydaktyczne dla kadry szkół oraz rozpoczęte już szkolenia dla zarządców centrów handlowych - dodał Błaszczak.

 

- W najbliższym czasie zostanie zwołany międzyresortowy zespół ds. zagrożeń terrorystycznych, w ramach którego zostaną omówione ostatnie wydarzenia i kierunki krótkoterminowych i długoterminowych działań mających na celu wzmocnienie systemu antyterrorystycznego Polski - kontynuował Błaszczak.

 

Polsat News

pr/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie