Cudzoziemiec złoży wniosek o ochronę międzynarodową w każdej placówce Straży Granicznej

Polska
Cudzoziemiec złoży wniosek o ochronę międzynarodową w każdej placówce Straży Granicznej
Straż Graniczna

Nowe przepisy obowiązują od piątku. SG będzie też odpowiedzialna za zapewnienie transportu do ośrodka recepcyjnego m.in. niepełnosprawnych azylantów.

Znowelizowana ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP przewiduje ponadto, że od 1 stycznia 2016 r. cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej będzie miał prawo do bezpłatnej pomocy prawnej. Taką pomoc otrzymają także ci cudzoziemcy, którzy otrzymają negatywną decyzję.


Ochrona dla dzieci


Ustawa precyzuje również przepisy dotyczące dzieci cudzoziemców pozostających bez opieki rodziny. Wniosek o udzielenie im ochrony międzynarodowej będzie składał kurator albo przedstawiciel organizacji międzynarodowej lub pozarządowej zajmującej się udzielaniem pomocy cudzoziemcom. Krewnych takich dzieci będzie szukał Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC), który będzie odpowiedzialny m.in. za nawiązanie kontaktu z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi.


Ponadto Straż Graniczna będzie odpowiedzialna za zapewnienie transportu osobom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, kobietom ciężarnym i rodzicom samotnie wychowującym małe dzieci do ośrodka recepcyjnego.


Nowa definicja relokacji


Ustawa zmienia również przepisy dotyczące relokacji i przesiedleń. Ich celem było umożliwienie relokacji nie tylko cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy w innym państwie członkowskim, ale i osób, które jedynie złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej.


Definicja relokacji dotychczas mówiła wyłącznie o "cudzoziemcach objętych ochroną międzynarodową”, obecnie pojawiła się w niej także kategoria "cudzoziemca, który złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej”. Nie zmieniła się jednak definicja przesiedlenia, co oznacza, iż wciąż powyższej procedurze mogą podlegać jedynie cudzoziemcy uznani za uchodźcę przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).


Cudzoziemcom, którym odmówiono nadania statusu uchodźcy, może być udzielona ochrona uzupełniająca. Otrzymują ją osoby, które w przypadku powrotu do kraju pochodzenia będą realnie narażone na ryzyko: orzeczenia kary śmierci, tortur, nieludzkiego traktowania i zagrożenia dla życia wynikającego z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji konfliktu zbrojnego.


Urząd może zapytać służby, czy wjazd cudzoziemca będzie bezpieczny


Ustawa umożliwia także szefowi UdSC zwrócenie się do komendanta głównego Straży Granicznej, policji oraz szefa ABW z pytaniem, czy wjazd cudzoziemca na terytorium RP i jego pobyt mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego - jeszcze przed przystąpieniem do przesiedlenia lub relokacji cudzoziemca.


PAP

 

am

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!