Home Broker ukarany. Ma zapłacić 330 tys. zł kary za wprowadzanie klientów w błąd

Polska
Home Broker ukarany. Ma zapłacić 330 tys. zł kary za wprowadzanie klientów w błąd
mat. prasowe

Znany pośrednik został ukarany przez UOKiK w związku z budową hotelu 4 Kolory we Władysławowie. Home Broker nie informował o ryzyku inwestycji. Zawarł ponad 400 umów sprzedaży lokali, choć budowa nie została ukończona. UOKiK podkreśla, że jeśli poszkodowany przez Home Broker będzie chciał pójść do sądu, może powołać się na to orzeczenie. Pośrednik zapowiedział, że odwoła się od decyzji UOKiK.

"Szansa powodzenia inwestycji jest oczywista! Gwarantowany roczny czynsz dzierżawy to kwota od 17500 zł do 20000 zł netto" - w ten sposób pośrednik zachęcał do inwestycji w budowę hotelu we Władysławowie. Wg Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, inwestycja nigdy nie została ukończona.

 

Home Broker jest pośrednikiem finansowym działającym także w branży nieruchomości. Wraz z Getin Bank, Idea Bank oraz Open Finance należy do grupy kapitałowej Getin Holding. W latach 2010-2013 Home Broker zawarł ponad 400 umów sprzedaży lokali w hotelu 4 Kolory. Na ten cel oferował również finansowanie w Getin Noble Banku i Idea Banku.

 

W grudniu 2014 roku  - do którego wpłynęło wiele skarg o różnych nieprawidłowościach dotyczących inwestycji - wszczął postępowanie.

 

Nie informował o ryzyku

 

Jak ustalił UOKiK po analizie skarg i materiałów marketingowych, przedsiębiorca oferując inwestycję zapewniał o jej wysokiej atrakcyjności finansowej. Akcentując zalety produktu Home Broker na żadnym etapie sprzedaży nie informował klientów o ryzyku związanym z inwestycją. - "Działo się tak nawet wówczas, gdy pojawiły się problemy z finansowaniem realizacji budowy i opóźnienia, co groziło brakiem możliwości przeniesienia prawa własności do lokalu oraz utratą wpłaconych pieniędzy" - uznał urząd.

 

UOKiK stwierdził, że spółka najpierw bagatelizowała ryzyko, a następnie, gdy było ono już nie tylko hipotetyczne – ukrywała je przed konsumentami zważając jedynie na interes własny i grupy kapitałowej do której należy – banków, które udziały kredytów. Postępowanie wykazało też, że nieprawdziwe były przekazywane konsumentom informacje, jakoby kredyty oferowane przez Home Broker były udzielane na specjalnych warunkach, z zastosowaniem preferencyjnych stóp procentowych, najniższych na rynku.

 

Wywierał presję na klientów  

 

Urząd ustalił również, że w procesie sprzedaży spółka wywierała presję na konsumentów, by śpieszyli się w podejmowaniu decyzji, sugerując, że lokale bardzo szybko się wyprzedają.


Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na Home Broker została nałożona kara ponad 330 tys. zł. UOKiK stwierdził jednocześnie, że pośrednik zaniechał tych praktyk we wrześniu 2013 roku. Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ przysługuje od niej odwołanie do sądu.

 

Wszystkim konsumentom, którzy dochodzą lub planują dochodzić swoich praw przed sądem UOKiK przypomina, że prawomocne decyzje prezesa tego urzędu mają charakter prejudykatu (orzeczenia) w postępowaniu sądowym. Oznacza to, że ustalenia prezesa UOKiK co do faktu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów są dla sądu wiążące. Nie musi on w tym zakresie prowadzić własnego postępowania dowodowego.

 

Home Broker: odwołamy się

 

Pośrednik zapowiedział, że odwoła się w sądzie od decyzji urzędu. - Nie zgadzamy się z wieloma punktami decyzji UOKiK. Będziemy podważać całość zarzutów - powiedział polsatnews.pl Jerzy Węglarz, PR Manager Home Broker.

 

UOKiK

am

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze