Pielęgniarki i położne będą mogły wystawić receptę na niektóre leki

Polska
Pielęgniarki i położne będą mogły wystawić receptę na niektóre leki
Polsat News

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Ustawa ma ułatwić dostęp do zawodu cudzoziemcom i osobom, które ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną.

Ustawa z 15 lipca skraca szkolenia, dzięki którym cudzoziemcy łatwiej uzyskają prawo wykonywania zawodu. Od tej pory staż adaptacyjny będzie równoznaczny z odbyciem przeszkolenia. Prostsze mają być także procedury poświadczenia znajomości języka polskiego. Również osoby, które ukończyły liceum medyczne, szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki lub położnej i spełniają ustawowe wymagania do uzyskania stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, ale go nie uzyskały, otrzymają uprawnienia do pracy.


Od tej pory także recepty na niektóre leki będą mogły być wystawiane przez pielęgniarki i położne. Pracownice, które ukończyły studia co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz mają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwo, po ukończeniu specjalistycznego kursu, od 2016 roku będą mogły wypisać niektóre leki.


Nowelizacja wprowadza także zapis, który uznaje prowadzenie szkoleń nie tylko dla pielęgniarek i położnych, ale również dla innych zawodów medycznych, za wykonywanie zawodu pielęgniarki. Rozwiewa również wątpliwości interpretacyjne dotyczące obliczania wymiaru urlopu szkoleniowego pracownicy, która podejmuje kształcenie podyplomowe.

 

Od wejścia ustawy w życie pielęgniarka lub położna, która nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w czasie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, musi powiadomić o tym odpowiednią okręgową izbę pielęgniarek i położnych oraz odbyć maksymalnie półroczne szkolenie, które wlicza się do okresu wykonywania zawodu.

 

Dzięki nowelizacji gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach publicznych będą musiały być odpowiednio wyposażone.

 

Nowelizacja pozwoli zmniejszyć niedobory zatrudnienia personelu szpitalnego. 

 

PAP

przep
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie