Czternasta emerytura. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy

Polska
Pixabay/ zdjęcie ilustracyjne
Wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w sprawie czternastych emerytur. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała we wtorek, że wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu, a seniorzy nie będą musieli składać żadnych wniosków. W 2022 roku na czternaste emerytury zostanie przeznaczonych ok. 11,4 mld zł.

Czternasta emerytura to kolejne w 2022 r. dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. 

 

ZOBACZ: Kiedy wypłata 14. emerytury? "Ruszy w sierpniu"

 

Zgodnie z informacją zamieszczoną w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów świadczenie w wysokości najniższej emerytury otrzymaliby emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł. W przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przekracza tę kwotę, dodatkowe świadczenie byłoby wypłacone w kwocie najniższej emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł. Jeżeli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.

Czternasta emerytura. Jakie zasady przyznawania?

Czternasta emerytura ma przysługiwać osobom, które nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 31 lipca 2022 r. oraz wysokość tego świadczenia nie przekracza 4188,44 zł. Rząd zaproponował też, by kolejne dodatkowe roczne świadczenia pieniężne zostały wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem przypadającym w sierpniu 2022 r., z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 r.

Wsparcie dla kredytobiorców

Rząd przyjął również projekt ustawy zawierającej przepisy wspomagające osoby spłacające kredyty mieszkaniowe. 

 

W poniedziałek Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

 

W projekcie ustawy znalazły się przepisy, mające na celu wsparcie kredytobiorców dotkniętych wzrostem stóp procentowych. Projekt zmienia definicję kredytu mieszkaniowego, dodając przesłankę zaspokajania potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. Ma to wykluczyć możliwość uzyskania wsparcia w przypadku posiadania innego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, lub innego roszczenia o przeniesienie na kredytobiorcę prawa własności do określonej kategorii lokali.

 

ZOBACZ: Wsparcie dla kredytobiorców. "Chcemy, by rząd przyjął projekt do 17 maja"

 

Projekt zmienia przepisy ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami w zakresie czynności związanych z procesem restrukturyzacji kredytu. Przepisy dotyczące wakacji kredytowych dotyczą umów zawartych przed 1 lipca br., jeżeli okres kredytowania przypada po upływie sześciu miesięcy licząc od tej daty, pod warunkiem, że nie są to kredyty walutowe. Proponuje się zawieszenie spłaty zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Maksymalny termin zawieszenia wynosi dwa miesiące w każdym z dwóch ostatnich kwartałów 2022 r., oraz jednego miesiąca w każdym kwartale 2023 r. Zgodnie z zapisami ustawy, za okres wakacji kredytowych nie będą naliczane odsetki, co oznacza, że związane z wakacjami przedłużenie okresu spłacania kredytu nie będzie wiązało się z żadnymi kosztami.

 

W ramach pomocy dla kredytobiorców z przejściowymi problemami przewiduje się możliwość szerszego skorzystania z rozwiązań Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, m.in. usprawnienia w przekazywaniu wniosków o wsparcie.

Nowy wskaźnik oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u

Zmiany dotyczą także wyliczania składek na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, które będą proporcjonalnie do wartości bilansowej brutto posiadanego przez banki portfela kredytów mieszkaniowych. W uzasadnieniu wskazuje się, że obecnie stan Funduszu wynosi ponad 600 mln zł, a wniesienie dodatkowej wpłaty przez kredytodawców spowoduje, że wartość środków na koniec 2022 r. przekroczy 2 mld zł.

 

Zakłada się wprowadzenie nowego wskaźnika oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u. Jeżeli zamiennik WIBOR nie zostanie wyznaczony, zamiennikiem będzie stawka procentowa obliczona w wyniku procesu ustalenia Stawki Referencyjnej Polonia organizowanego przez NBP.

 

Ustawa, jak wynika z projektu, ma wejść w życie po dwóch tygodniach od publikacji. Rząd liczy, że z wakacji kredytowych będzie można korzystać już w III kw. tego roku.

ac/PAP

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!