Ministerstwo Finansów otworzy uczelnię pod własnym nadzorem

Polska
Wikimedia Commons/Adam-dalekie-pole - Own work/CC BY-SA 3.0
Zdjęcie ilustracyjne

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiły się założenia do projektu zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowelizacja ma umożliwić utworzenie publicznej uczelni finansowej pod nadzorem ministra finansów. Kształcenie w nowej jednostce ma rozpocząć się od roku akademickiego 2022-2023.

Nowa uczelnia finansowa ma być publiczną uczelnią zawodową, nadzorowaną przez ministra finansów. Jej utworzenie wynika z "potrzeby kształcenia i doskonalenia kadr, zapewnienia wsparcia edukacyjnego oraz naukowo-badawczego resortu finansów, jak również stanowi realizację postanowień zawartych w podpisanym 8 czerwca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej liście intencyjnym w sprawie utworzenia publicznej uczelni zawodowej" - wskazano w zarysie uzasadnienia.

Kształcenie kadr dla resortu finansów

W założeniu uczelnia ma stanowić kuźnię wyspecjalizowanych kadr dla resortu finansów, w ramach którego działa np. Krajowa Administracja Skarbowa. Szczególny nacisk ma zostać położony na kształcenie praktyczne. Istotną rolę w programie studiów będą pełniły zajęcia w formie ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów prowadzonych przez praktyków, jak również praktyki zawodowe w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowanych. W planach jest prowadzenie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, studiów podyplomowych oraz "innych nowoczesnych form kształcenia". Kształcenie w nowej placówce wyższej ma wystartować z początkiem roku akademickiego 2022-2023.

 

Oprócz zapewnienia kadr dla Ministerstwa Finansów uczelnia ma realizować również inne cele. Jak wskazano w uzasadnieniu, to m.in. prowadzenie badań z zakresu administracji skarbowej, a także rozwijanie działalności badawczej poprzez organizowanie sympozjów i konferencji naukowych; wymiana doświadczeń na forum krajowym i międzynarodowym; gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

 

ZOBACZ: Nowy przedmiot w szkołach. "Historia i teraźniejszość" od przyszłego roku szkolnego

Utworzenie uczelni wymaga nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym, tak aby nadzór nad placówką mógł sprawować minister finansów. Zmiany w przepisach dotyczą również "możliwości finansowania uczelni w formie subwencji, dotacji, stypendiów, finansowania badań naukowych oraz innych zadań zleconych realizowanych przez uczelnię na rzecz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej".

Trzeba odnotować, że po ostatnich zmianach w rządzie funkcja ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej przestała istnieć - rozdzielono ją ponownie na dwa resorty i dwóch ministrów. Ministerstwem Finansów kieruje jak wcześniej Tadeusz Kościński, natomiast ministrem funduszy i polityki regionalnej został Grzegorz Puda (po tym jak stracił funkcję ministra rolnictwa).

 

Czytaj więcej na Interii Biznes.

 

an/Interia Biznes

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!