Waszczykowski: okazało się, że Unia nie jest klubem altruistów