Rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Senatu IX kadencji