Politycy o połączeniu funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego: "fatalna ustawa" kontra "niewydolna prokuratura"