Piotr Olszewski, Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego z Przemyśla