Michał Stela o zapisach projektu ustawy o obrocie ziemą rolną