Kopacz vs. Szydło

Sylwetki obu kandydatek na premiera porównała Agnieszka Milczarz