Frekwencja w wyborach godz. 17

Frekwencja w wyborach godz. 17