Annusewicz, Flis, Urbański; eksperci komentują sondażowe wyniki wyborów