Gość Wydarzeń - Anna Streżyńska

25 listopada 2016. "Gościem Wydarzeń" jest minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Rozmowa m.in. o dowodach osobistych w komórce oraz o bezpieczeństwie informatycznym.