Najwidoczniej przedstawiciele bloku partii chadeckich CDU/CSU oraz socjaldemokraci doszli do porozumienia w sprawie walki z zanieczyszczeniami powietrza.

 

Jak wynika z dokumentu stosownej grupy roboczej, do którego dotarli dziennikarze agencji AFP, przemysł motoryzacyjny ma dokonać na własny koszt ulepszeń silników diesla. Dotyczy to nie tylko nowych, ale i starszych modeli.

 

Promowanie samochodów elektrycznych oraz kolei


W dokumencie mowa jest o tym, że do walki z zanieczyszczeniami powietrza potrzebny jest cały pakiet środków włącznie z promowaniem samochodów elektrycznych oraz kolei.

 

W czasie niedawnej konferencji z udziałem przedstawicieli rządu, przedsiębiorstw i władz samorządowych niemieckie koncerny motoryzacyjne zobowiązały się jedynie do poprawy oprogramowania sterującego silnikami. Odrzuciły natomiast z powodu kosztów postulat ulepszenia starych silników.


"Polityka mobilności musi być podporządkowana paryskiemu porozumieniu klimatycznemu" – napisali autorzy dokumentu.

 

Trwają rozmowy koalicyjne CDU/CSU i SPD


W najbliższych dniach mają zostać zakończone rozmowy sondażowe na temat ponownego utworzenia koalicji CDU/CSU i SPD. O podjęciu właściwych rozmów koalicyjnych zadecydować mają gremia partyjne względnie delegaci na zjazd partii. - Dlatego porozumienia w ramach grup roboczych mają charakter tymczasowy - podkreślają negocjatorzy wszystkich stron.


AFP, Deutsche Welle