- Decyzja (o wecie) może być szansą na ponowne podjęcie dialogu pomiędzy Komisją (Europejską) a Polską - powiedziała Demmer na spotkaniu z dziennikarzami w Berlinie.

 

Demmer zastrzegła, że "zasadniczo" nie komentuje decyzji głowy państwa. Zaznaczyła, że stanowisko rządu niemieckiego wobec planowanych reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce nie uległo zmianie.

 

"Wspólnota prawa i wartości"

 

Jak wyjaśniła, rząd "obserwuje z wielką uwagą" zarówno plany reformy sądownictwa, jak i protesty polskiego społeczeństwa obywatelskiego. - Naszym zdaniem zasada trójpodziału władz i niezależność sądownictwa są decydującymi cechami funkcjonującego państwa prawa - mówiła Demmer.

 

- Unia Europejska jest wspólnotą prawa i wartości - podkreśliła zastępczyni rzecznika.

 

Dodała, że niemiecki rząd "zdecydowanie popiera" działania Komisji Europejskiej w zakresie tzw. mechanizmu praworządności. Demmer przypomniała, że KE zbierze się w środę, by omówić sytuację w Polsce.

 

PAP