Taka właśnie data wyborów wynika - jak podaje PKW - z Kodeksu wyborczego. Zgodnie z Kodeksem głosowanie wyznacza się na ostatni dzień wolny od pracy, poprzedzający upływ kadencji rad władz samorządowych.

 

"Mając na uwadze charakter i wagę Święta oraz ewentualne zarzuty dotyczące naruszeń ciszy wyborczej, Państwowa Komisja Wyborcza wyraża opinię, że wybory samorządowe w 2018 r. nie powinny być przeprowadzane w tym samym dniu, w którym odbywać się będą obchody Święta Niepodległości" - czytamy w stanowisku PKW.

 

W ocenie Państwowej Komisji Wyborczej, wymagana byłaby zmiana Kodeksu wyborczego tak, by organ zarządzający wybory samorządowe - czyli Prezes Rady Ministrów - "miał możliwość pewnej dowolności określenia terminu wyborów w granicach ustalonych ustawowo".

 

PAP