Przez meandry francuskiej polityki poprowadzą Państwa Grzegorz Dobiecki i Jan Mikruta. Zapraszamy!