93 proc. ankietowanych przyznało, że obecność osoby na emeryturze w rodzinie to prawdziwe szczęście. 40 proc. uważa, że pieniądze z emerytury poprawiają sytuację w domu.

 

Zmiana opinii

 

Media odnotowują istotną zmianę opinii na temat roli emerytów, którzy w przeszłości często traktowani byli jako obciążenie dla gospodarstw domowych. Teraz postrzegani są jako ci, którzy mogą podreperować domowy budżet i odgrywają kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów.

 

Dla jednej trzeciej Włochów nieoceniona jest pomoc seniorów w opiece nad dziećmi. Prawie 20 proc. przyznaje zaś, że bardzo szanuje życiowe rady od najstarszych pokoleń i ich doświadczenie.

 

PAP