- Łączy nas wdzięczność wobec pokolenia Armii Krajowej, które przeniosło sztandar niepodległości we współczesne czasy. Łączy nas dzisiaj pamięć o tych, którzy zginęli walcząc z niemieckim i sowieckim okupantem. Łączy nas pamięć w stosunku do tych, którzy w latach powojennych za przynależność do Armii Krajowej płacili najwyższą cenę, często cenę życia. Łączy nas dziś pamięć wobec tych, którzy odeszli na wieczna wartę w ostatnich latach, miesiącach i dniach - dodał Jan Józef Kasprzyk.


Szef Urzędu ds. Kombatantów - przywołując m.in. słowa marszałka Józefa Piłsudskiego - przypomniał też, że cały wysiłek II Rzeczypospolitej służył temu, aby obudzić i rozbudzić ducha narodu. - I to zadanie udało się wyśmienicie. Wychowane zostało pokolenie - pokolenie najpiękniejsze w polskich dziejach, pokolenie żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, które było uosobieniem ducha narodu - podkreślił Kasprzyk.

 

Kasprzyk: nie stawiało pytań "po co?"  i "za ile?"


- Nie byłoby niepodległej Polski, gdyby nie wy, żołnierze Armii Krajowej. Gdyby nie wy, pokolenie Polskiego Państwa Podziemnego, które nie stawiało pytań "po co?" i "za ile?", które nie uważało, że wolność można wykorzystywać dla czyjejś prywaty czy doktryny" - mówił.


W uroczystościach, które odbyły się w niedzielę, udział wzięli weterani Armii Krajowej, powstańcy warszawscy, kombatanci innych polskich formacji wojskowych z lat II wojny światowej, a także przedstawiciele m.in. prezydenta Andrzeja Dudy, premier Beaty Szydło, Sejmu i Senatu, ministerstw, w tym MON i MKiDN, Wojska Polskiego, cywilnych i wojskowych służb specjalnych, Instytutu Pamięci Narodowej. Obecni byli harcerze z głównych organizacji harcerskich, m.in. ZHP i ZHR.


Uroczystość złożenia wieńców poprzedziła msza św. w intencji żołnierzy AK, którą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawił biskup polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek. W homilii biskup podkreślił, że utworzenie Armii Krajowej służyło zjednoczeniu Polaków w jednej organizacji wojskowej i oddzieleniu jej od sporów politycznych.

 

Biskup wręczył medale Milito pro Christo


Przed nabożeństwem biskup wręczył prezesowi Światowego Związku Żołnierzy AK prof. Leszkowi Żukowskiemu i jego małżonce Irenie medale Milito pro Christo; przyznawane są za "dawanie świadectwa i zabieganie o to, aby duch Chrystusowy przemieniał duszę narodu oraz kształtował postawy społeczne ludzi polskiej ziemi".


Msza św. w Katedrze Polowej WP i złożenie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza zakończyły obchody 75-lecia przekształcenia ZWZ w Armię Krajową. Główne uroczystości odbyły się we wtorek. Były to m.in. składanie kwiatów przed pomnikiem gen. Stefana Roweckiego "Grota", pierwszego dowódcy AK, oraz przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego.

 

Wcześniej w 150 punktach Warszawy związanych z czynem zbrojnym największej formacji Polskiego Państwa Podziemnego zapłonęły znicze pamięci dla żołnierzy AK. Tego samego dnia wieczorem odbył się również koncert dla weteranów w Teatrze Polskim w Warszawie, który wykonał Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Odczytano listy od prezydenta i premier do AK-owców; wręczono też medale "Pro Patria".


Wszystkie uroczystości wspólnie z weteranami AK zorganizował Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Rozkaz Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego


Korzenie Armii Krajowej sięgają powstałej w nocy z 26 na 27 września 1939 r. Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej następnie w Związek Walki Zbrojnej, a później 14 lutego 1942 r. rozkazem Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego w Armię Krajową. AK była najlepiej zorganizowaną armią podziemną w okupowanej Europie. Głównym jej zadaniem było prowadzenie oporu zbrojnego przeciwko niemieckiemu okupantowi i przygotowanie ogólnokrajowego powstania.


PAP