Opracowanie gry planszowej o przesłaniu ekologicznym inspirowanej encykliką papieża Franciszka "Laudato si" to inicjatywa katolickiej fundacji Obserwatorium Społeczne i specjalistów z Centrum Rozwiązań Systemowych, którzy wykonali ten projekt.


- Gracze otrzymują we wspólne zarządzanie piękny zielony las, który jest ich domem: daje schronienie i zapewnia wszystko potrzebne do życia. Na nich spoczywa odpowiedzialność za skutki gospodarowania wspólnym dobrem. Gracze dostrzegają wpływ człowieka na przyrodę, a przede wszystkim uczą się współpracy - wyjaśniła Anna Koch z fundacji Obserwatorium Społeczne.


Program pilotażowy


Poinformowała, że w ramach programu pilotażowego grę przetestowano na lekcjach religii w archidiecezji wrocławskiej. Zagrało w nią już ponad dwa tysiące uczniów, a do końca roku w pilotażu będzie uczestniczyć 4,7 tys. osób.


- Przeszkolonych zostało również 47 katechetów, którzy otrzymali specjalne konspekty do lekcji religii z wykorzystaniem gry. Byli bardzo zadowoleni, że dostali takie nowe narzędzie, by  docierać z  ekologicznym przesłaniem katolickiej nauki społecznej - powiedziała Koch.
„Wiedzą więcej o ekologii”
Wyjaśniła, że w ramach programu pilotażowego przeprowadzono prawie dwa tysiące ankiet, które potwierdziły, że uczestnictwo w lekcji podnosi świadomość i wrażliwość ekologiczną  wśród uczniów oraz promuje stanowisko Kościoła katolickiego w kwestii ochrony środowiska.
- Ankiety wykonywaliśmy zarówno wśród uczniów, którzy grali, jak i wśród takich którzy nie uczestniczyli w takiej lekcji religii. Wyniki wskazują, że młodzi, którzy grali wiedzą więcej o ekologii. O tym, co mówi papież  Franciszek na ten temat i o tym, że jednym z filarów katolickiej nauki społecznej jest zrównoważony rozwój - powiedziała Koch.