Do projektu budżetu na 2017 r. zgłoszono ponad 300 poprawek. Poprawki te miałyby być umieszczone w blokach - w bloku mają być głosowane poprawki zgłoszone przez opozycję, kolejne głosowanie ma się odbyć nad blokiem poprawek popieranych przez PiS, a następnie głosowanie nad całością projektu ustawy budżetowej na przyszły rok.

 

Art. 184 ust. 3 pkt. 9. Regulaminu Sejmu - na który powołuje się Prawo i Sprawiedliwość - stanowi, że do wniosków formalnych zalicza się wnioski o zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania.

 

PiS złożył projekt uchwały w sprawie wykładni tego punktu Regulaminu Sejmu. "Zmiana sposobu prowadzenia głosowania może polegać także na łącznym głosowaniu poprawek w oparciu o wnioski o ich przyjęcie, albo odrzucenie przedstawione przez komisję w dodatkowym sprawozdaniu. Przy czym jako poprawki z wnioskiem o odrzucenie należy traktować również wnioski mniejszości zamieszczone w komisji" - napisano w projekcie uchwały.

 

W piątek od ok. godz. 15 w Sejmie trwa przerwa zarządzona przez marszałka. Stało się to po tym jak posłowie opozycji zablokowali mównicę po wykluczeniu z obrad posła PO Michała Szczerby. Przerwa została zarządzona w trakcie głosowania nad poprawkami do projektu budżetu.

 

PAP