Analizie poddano prawie 166 tys. przypadków urazowych z największej w Europie bazy danych pacjentów urazowych (the Trauma Audit and Research Network – TARN), w tym prawie 20 tys. przypadków o nieznanym wyniku terapeutycznym.

 

Problematyka zwiększonej śmiertelności jest dobrze znana w traumatologii. Wprawdzie w bazie TARN badacze zaobserwowali trend stopniowego spadku śmiertelności w czasie wśród wszystkich przypadków, jednakże w urazach o niskim stopniu ciężkości zauważono szczyt śmiertelności przypadający na 2-3 tydzień od zaistnienia urazu. Oznacza to skok śmiertelności takich pacjentów między 14. a 21. dniem od przyjęcia do szpitala.

 

Badacze z University of Leicester przedstawili także tezę sugerującą, że konsekwencje i następstwa urazów zależą od wielu czynników. Aby je określić i wykluczyć trzeba przeanalizować bazę dostępnych danych medycznych. Problemem jest też brak informacji o dalszych losach wielu pacjentów.

 

computersinbiologyandmedicine.com