Pożela zmarł w niedzielę. Był najmłodszym członkiem rządu w Wilnie. Pozostawił żonę i syna.

 

Pogrzeb polityka ma się odbyć jeszcze w tym tygodniu. Szczegóły uroczystości omawiała rodzina z przedstawicielami jego partii.

 

Pożela został wybrany na ponowną kadencję na posła do Sejmu podczas pierwszej tury wyborów parlamentarnych, które odbyły się 9 października.

 

Podczas pierwszej tury wyborów Litewska Partia Socjaldemokratyczna uzyskała 14,6 proc. poparcia i 13 mandatów.

 

Obowiązki ministra zdrowia po zmarłym członku litewskiego rządu objął tymczasowo szef resortu gospodarki Evaldas Gustas.

 

PAP