Przedsięwzięcie składa się z pięciu modułów. Najważniejszy z nich to analiza prowadzona na wyznaczonych 1440 obszarach po 400 metrów kwadratowych, wyznaczonych również na powierzchniach, na które na co dzień nie ma wstępu.

 

Na każdej powierzchni realizowane są: badania fitosocjologiczne, czyli spis wszystkich roślin, które tam występują, pomiar drzew (również tych martwych), określenie zawartości węgla w glebie oraz badania populacji biegaczowatych - owadów, których obecność jest wskaźnikiem jakości środowiska.

 

Druga część przedsięwzięcia to inwentaryzacja ornitologiczna gatunków szczególnie cennych – zespół naukowców zlicza w określonych miejscach zaobserwowane ptaki dziewięciu gatunków, m.in. bociana czarnego, orlika krzykliwego czy dzięcioła trójpalczastego.

 

Trzecia część dotyczy owadów: tu spisujący na ponad 700 powierzchniach wyszukują charakterystyczne stanowiska ważnych, chronionych gatunków owadów (m.in. zgniotka cynobrowego, pachnicy dębowej, czy ponurka Schneidera) i liczą zaobserwowane egzemplarze.

 

Czwarty moduł to inwentaryzacja herpetologiczna, czyli weryfikacja stanowisk dwóch gatunków płazów: traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego.

 

Ostatnim modułem jest inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego. Jej przedmiotem jest analiza działalności człowieka w Puszczy Białowieskiej na przestrzeni wieków poszukiwane są pozostałości po dawnych osadach, cmentarzyskach i innych obiektach. W tej dziedzinie badacze odwołali się do lotniczego skanowania, ale też tradycyjnych prac archeologicznych. Pozwoli to odtworzyć historię Puszczy Białowieskiej i ochronić odnalezione zabytki.

 

polsatnews.pl, Polsat News