W latach 1996-2014 liczba urodzeń przez matki z innym niż niemieckie obywatelstwo wynosiła ok. 17-18 proc. wszystkich narodzin.


W ubiegłym roku w Niemczech urodziło się 738 tys. dzieci. Z czego 148 tys. posiadało inny niż niemiecki paszport. Największą grupę stanowią Turczynki. W 2015 r. urodziły 21 555 dzieci. Na drugim miejscu są Polki, które urodziły 10831 dzieci.


Więcej rodzących Syryjek, Bułgarek i Rumunek


W porównaniu do roku 2014 największy wzrost urodzeń zanotowano u kobiet pochodzących z Syrii, Rumunii i Bułgarii. 8150 dzieci urodziły rumuńskie matki. To o 47 proc. więcej niż w 2014 roku.


Syryjskie kobiety urodziły  w 2015 r. 4800 dzieci. Rok wcześniej ponad połowę mniej.


Bułgarskie matki urodziły 4200 dzieci, czyli o 34 proc. więcej, niż w roku 2014.

 

dw.com