Na szczycie w Warszawie w lipcu przywódcy państw NATO podjęli decyzję o wzmocnieniu wschodniej flanki Sojuszu poprzez rozmieszczenie czterech batalionowych grup bojowych liczących po około 1000 żołnierzy w Polsce i krajach bałtyckich.

 

Jednostki te zostaną rozmieszczone na zasadzie rotacji.

 

Rozmieszczenie tych sił jest elementem natowskiej strategii odstraszania Rosji.

 

Stany Zjednoczone będą państwem ramowym batalionu stacjonującego w Polsce, Kanada - na Łotwie, Niemcy - na Litwie, a Wielka Brytania - w Estonii.

 

PAP