Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że czwarte posiedzenie tego zespołu prowadził wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki.

 

20 ognisk zarazy

 

Podczas spotkania główny lekarz weterynarii Włodzimierz Skorupski omówił aktualną sytuację związaną z występowaniem Afrykańskiego Pomoru Świń u zwierząt. Ostatnie ognisko stwierdzono 9 września w gospodarstwie utrzymującym 63 świnie w powiecie łosickim na Podlasiu. "Było to 20. ognisko od stwierdzania pierwszego przypadku ASF u świń w Polsce" - napisano w komunikacie. Stwierdzono 14 ognisk w województwie podlaskim, 4 w lubelskim, a 2 w mazowieckim.

 

W czasie posiedzenia członkowie zespołu przedstawili informacje o realizacji działań zmierzających do ograniczenia szerzenia się ASF, podejmowane przez poszczególne resorty.

 

"Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ewa Lech przedstawiła działania legislacyjne w tym zakresie, które prowadzone są w resorcie rolnictwa. Podsekretarz stanu w ministerstwie środowiska Andrzej Konieczny poinformował o zintensyfikowaniu odstrzału sanitarnego dzików. Został on obecnie zrealizowany w 64 proc." - napisano.

 

7,5 tysiąca dzików do odstrzału

 

Wyjaśniono, że celem tego odstrzału jest zmniejszenie gęstości populacji dzika w pasie 50 km od wschodniej granicy Polski, do poziomu 0,5 osobnika na km2. Całkowita liczba dzików planowanych do odstrzału sanitarnego wynosi 7 tys. 468 w województwach: lubelskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

 

Na początku września resort rolnictwa informował, że dzików w Polsce jest o 100 tysięcy za dużo. Decyzja o zwiększonym odstrzale zapadła podczas spotkania wiceministra środowiska Andrzeja Koniecznego z wiceministrem rolnictwa Rafałem Romanowskim oraz przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Lechem Blochem. 1 września ministerstwo zleciło myśliwym i leśnikom zwiększony odstrzał na wschód od Wisły.

 

Wzmożone kontrole na targowiskach

 

"Służby nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także pozostające pod nadzorem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Zdrowia przeprowadziły od 13 sierpnia, na terenach objętych ograniczeniami i w strefach ochronnych ponad 2000 kontroli targowisk, środków transportu i zakładów gastronomicznych pod kątem przestrzegania stosownych przepisów" - wyjaśniono.

 

Ponadto, zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski poinformował, że 13 września podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Zdrowia Zwierząt, Bezpieczeństwa Żywności i Pasz w Brukseli, przegłosowano zmianę, która polega na wyłączeniu jednej z gmin w województwie podlaskim z obszaru objętego ograniczeniami i przeniesieniu jej do obszaru ochronnego. Spowoduje to złagodzenie wymogów przemieszczania świń z tej gminy. Decyzja ta wejdzie w życie po opublikowaniu w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej.

 

Wykrycie wirusa ASF w gospodarstwie wiąże się z uśpieniem wszystkich zwierząt w danej hodowli oraz z ograniczeniami na obszarach je otaczających.

 

PAP