Stworzenie nowego systemu zaproponował powołany przez rzeczników Zespół ds. Alimentów. To właśnie w trakcie jego trzeciego posiedzenia przedstawiciele Krajowej Rady Komorniczej zaprezentowali koncepcję stworzenia centralnego rejestru dłużników alimentacyjnych.

 

Do bazy danych według twórców inicjatywy mogłyby trafiać np. dane pochodzące z rejestru dłużników niewypłacalnych, ujawnione w biurach informacji gospodarczej oraz od wszystkich komorników sądowych.

 

Obowiązujący system jest nieskuteczny

 

Obecnie organ właściwy dla wierzyciela może przekazać do biura informacji gospodarczej dane o zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego, jeśli te zaległości wynoszą ponad 6 miesięcy.

 

Wtedy na wniosek komornika działającego z urzędu można wpisać danego dłużnika alimentacyjnego do rejestru dłużników niewypłacalnych w KRS.

 

W praktyce takie rozwiązanie jest jednak nieskuteczne dla rodzin, w których żyją dzieci oczekujące na alimenty. Rejestr dłużników niewypłacalnych i biura informacji gospodarczej powstały bowiem przede wszystkim po to, aby poprawić bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

 

Proponowane rozwiązania mają poprawić szybkość egzekucji oraz wzmocnić ich skuteczność, bowiem komornicy będą mogli planować działania z większym wyprzedzeniem i z mniejszym opóźnieniem w przypadku dłużników działających w złej wierze.

 

polsatnews.pl