Studia podyplomowe na kierunku "Polityka ochrony środowiska - ekologia i zarządzanie" trwają rok - dwa semestry. Opłata za semestr wynosi 1700 zł, w semestrze zimowym 2016/2017 zaplanowano trzy 2-dniowe zjazdy.

 

Uczelnia, której rektorem-założycielem jest o. dr Tadeusz Rydzyk, ubiega się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warunkiem wsparcia jest pozytywna opinia ministra środowiska. Toruńska placówka o taką opinię wystąpiła w czerwcu.

 

Opinia proboszcza warunkiem przyjęcia


W piśmie do ministra Szyszki - do którego dotarł OKO.press - rektor o. Zdzisław Klafka argumentował: "Biorąc pod uwagę (…) dobór wysoko wykwalifikowanej kadry wykładowców i ekspertów, możemy zapewnić aktualność i wysoki poziom przekazywanej słuchaczom wiedzy".

 

Minister Szyszko miał parafować pismo, dopisując: "akceptacja". 28 czerwca z jego upoważnienia wiceminister Sławomir Mazurek miał wydać pozytywną opinię dotyczącą "zasadności realizacji przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie" z NFOŚ.


Kilka dni temu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska opublikował listę rankingową "wniosków rekomendowanych do dofinansowania". Znalazło się na niej sześć placówek,  w tym uczelnia o. Rydzyka. Na studia podyplomowe ,,Polityka ochrony środowiska-ekologia i zarządzanie - 1 edycja 2017/2018" przyznano jej 285,6 tys. zł. We wniosku podano, że całkowity koszt przedsięwzięcia to 408 tys. zł.

 

Jednym z dokumentów wymaganych podczas rekrutacji jest opinia księdza proboszcza.

 

Zajęcia w Tucznie u ministra

 

Jak informuje na swojej stronie uczelnia w dniach 18-21 sierpnia trwały w Tucznie (Zachodniopomorskie) warsztaty terenowe dla słuchaczy studiów podyplomowych: Polityka ochrony środowiska - ekologia. 

 

"Zajęcia odbywają się w naturalnym środowisku leśnym w stacji badawczej w Tucznie pod kierunkiem Pana Ministra Środowiska prof. dra hab. Jana Szyszko. Celem tych zajęć jak mówi Pan Minister jest pokazanie studentom w jaki sposób należy użytkować i chronić zasoby przyrodnicze poprzez działania gospodarcze by można było z tych zasobów korzystać. (...) Minister Środowiska Profesor Jan Szyszko mówił o celach zajęć terenowych i ich istotności dla ochrony środowiska" - głosi informacja.

 

W Tucznie minister Szyszko ma stację naukową, która znajduje się na tej samej posesji, co dom ministra. To ten budynek Szyszko w swoim oświadczeniu majątkowym określił jako "stodoła". Ponieważ - według mediów - znacznie zaniżył jego wartość oświadczeniem majątkowym szefa resortu środowiska zajęło się CBA.

 

Rzecznik ministerstwa środowiska Paweł Mucha nie potwierdził polastnews.pl, że resort poparł wniosek o dofinansowanie szkoły o. Rydzyka.

 

- Pierwszy raz o tym słyszę - stwierdził.  Obiecał, że zapozna się ze sprawą i udzieli nam odpowiedzi.

 

oko.press, polsatnews.pl