Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uznało 19 sierpnia, że złoży odwołanie od decyzji Centrum Egzaminów Medycznych. Rzeczniczka Naczelnej Izby lekarskiej Katarzyna Strzałkowska powiedziała w poniedziałek, że odwołanie, zgodnie z przepisami, zostało złożone do ministra zdrowia za pośrednictwem dyrektora CEM.

 

Lekceważą rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego

 

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz w liście do lekarzy opublikowanym na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej wskazał, że przyjął decyzję dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych Mariusza Klenckiego z ubolewaniem, gdyż sądził, że rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, choć wydane nie po myśli CEM, będzie respektowane.

 

Dodał, w ocenie prezydium NRL decyzja dyrektora CEM jest wadliwa, bo pozostaje w jawnej sprzeczności z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Według prezesa NRL, dyrektor CEM "wymyślił" podstawę prawną do odmowy udostępnienia pytań testowych, powołując się na przepis, który dotyczy tajności pytań z egzaminów LEK, LDEK i PES w fazie przedegzaminacyjnej.

 

Po egzaminie pytania testowe powinny być jawne

 

Hamankiewicz wskazał, że ze zrozumiałych i oczywistych względów, na tym etapie pytania są tajne i nie mogą być przed egzaminem znane nikomu poza gronem osób biorących udział w ich przygotowywaniu, dystrybuowaniu i przechowywaniu. Tajność ta, jak podkreślił, nie rozciąga się jednak na fazę po zakończeniu danego egzaminu, kiedy testy stają się informacją publiczną i powinny być dostępne.

 

Hamankiewicz zwrócił się do lekarzy, aby sami wysyłali wnioski o udostępnienie pytań egzaminacyjnych jako informacji publicznej. Gotowy wzór formularza dostępny jest na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.

 

Lekarz nie ma się z czego uczyć do testu

 

- Znaczna liczba napływających wniosków może dobitnie pokazać, że temat jest dla środowiska lekarzy i lekarzy dentystów naprawdę ważny oraz, że jako grupa zawodowa mamy prawo czuć się pokrzywdzeni tym, że nie mamy dostępu do pytań ze swoich egzaminów zawodowych, podczas gdy inne zawody, w tym np. prawnicze zawody zaufania publicznego, mają dostęp do pytań egzaminacyjnych z lat ubiegłych - wyjaśnił hamankiewicz.

 

W uzasadnieniu odmownej decyzji dyrektora CEM, której treść dostępna jest na stronie NIL, oceniono tymczasem, że udostepnienie pytań w trybie informacji publicznej jest niemożliwe.

 

Trybunał nakazał udostępniać, egzaminator blokuje

 

Trybunał Konstytucyjny uznał 7 czerwca br., że pytania egzaminacyjne z Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES), które się już odbyły, podlegają udostępnieniu.

 

- W ocenie Trybunału, publiczny dostęp do testów z egzaminów, które już się odbyły, nie wkracza w wolności i prawa innych osób i podmiotów gospodarczych, nie zagraża też porządkowi publicznemu, bezpieczeństwu lub ważnemu interesowi gospodarczemu państwa - wskazano w uzasadnieniu orzeczenia. Dodano w nim, że ujawnienie treści testów nie narusza prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy.

 

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz po wyroku zwrócił się w czerwcu w liście do szefa CEM z prośbą o udostępnienie Naczelnej Radzie Lekarskiej w wersji elektronicznej pytań testowych z egzaminów.

 

PAP