W środowym komunikacie MS podano, że trwają prace nad zmianami w Kodeksie karnym, które mają zapobiec korupcji wśród sędziów i prokuratorów, a w razie wykrytych przypadków przekupstwa - pozwolić na surowe karanie sprawców.


"W myśl przygotowywanych zmian prokuratorom i sędziom, którym udowodniono przyjęcie korzyści majątkowej znacznej wartości w zamian za wykonanie czynności służbowej, groziłaby kara co najmniej trzech lat więzienia" - dodano. Konsekwencją takiego rozwiązania - w przypadku korupcji prokuratorów i sędziów - będzie zasada bezwzględnego orzekania kary pozbawienia wolności, a nie w zawieszeniu.


Po zakończeniu prac w MS projekt ma trafić do konsultacji międzyresortowych, zostanie także przedstawiony w środowisku prawniczym - zapowiedział resort.


"Będziemy piętnować i eliminować z zawodu"


"Prokuratorzy i sędziowie stoją na straży praworządności i bezpieczeństwa Polaków. Można i należy od nich wymagać więcej niż od przeciętnych obywateli. Gdy obywatel staje przed sądem, musi mieć przekonanie, że trafia na obiektywnego, bezinteresownego sędziego, na którego nie można wpłynąć przez łapówkę" - podkreśla minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro w komunikacie MS.


"Aby dbać o te standardy, chcemy zaostrzyć odpowiedzialność karną w przypadkach korupcji w wymiarze sprawiedliwości. Tych, którzy dopuszczą się takiego czynu, będziemy piętnować i eliminować z zawodu" - zapowiada.


Dziś obowiązują przepisy ogólne


Dziś Kodeks karny nie zawiera zapisów o wysokości kar za korupcję wobec przedstawicieli jakichkolwiek zawodów czy konkretnych funkcji publicznych - obowiązują przepisy ogólne.


Kodeks karny stanowi, że kto - w związku z pełnieniem funkcji publicznej - przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 podlega zaś ten, kto - w związku z pełnieniem funkcji publicznej - uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzyści żąda. Z kolei kto - w związku z pełnieniem funkcji publicznej - przyjmuje korzyść majątkową znacznej wartości lub jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.


Zmiany utrzymywane w tajemnicy


W czerwcu przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistowski mówił, że resort sprawiedliwości utrzymuje w tajemnicy przed sędziami założenia projektu generalnych zmian w sądownictwie. Część sędziów może odejść w stan spoczynku - dodawał szef KRS.
Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak zapewniał, że projekt zmian ws. sądów będzie ogłoszony i będzie czas na wyrażenie opinii przez wszystkich zainteresowanych. - Prawdopodobnie nie będzie to okres wakacyjny - zaznaczył.


Nowa ustawa o prokuraturze, która weszła w życie w marcu, ustanowiła m.in. powołanie na poziomie Prokuratury Krajowej Wydziału Spraw Wewnętrznych, którego zadaniem będzie prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach "najpoważniejszych czynów przestępnych popełnionych przez sędziów, prokuratorów i asesorów".

 

PAP