Najwięcej na zakup nieruchomości pożyczył statystyczny mieszkaniec województwa mazowieckiego - średnia kwota do spłaty w tym regionie to ponad 173 tys. zł. Najniższa średnia wartość przypada na osoby mieszkające w województwie podkarpackim 74,5 tys. zł.


Jak wynika z danych BIK, w I kwartale tego roku wartość podpisanych umów na kredyty mieszkaniowe wyniosła 10 mld zł i była, mimo niższej liczby udzielonych kredytów mieszkaniowych była o 5,7 proc wyższa niż w I kwartale 2015 roku. Średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego wyniosła 213  tys. zł, była o 2,5 tys. wyższa niż przed rokiem.


Mieszkania spłacają głównie osoby w średnim wieku


Najwięcej kredytów mieszkaniowych mają osoby w wieku 35–44 lat i na tej grupie osób ciąży prawie połowa kwoty do spłaty z tytułu kredytów mieszkaniowych. Dla porównania jedna na cztery osoby w wieku 35–44 lat ma kredyt mieszkaniowy, a tylko mniej niż jedna na sto osób w wieku 18–24 lat. Spłaca też taki kredyt co szósta osoba w wieku 25-34 lat.

 

wiek

 

Inne kredyty do spłacenia; ubyło walutowych


Posiadacze kredytów mieszkaniowych są też obciążeni innymi kredytami, jeśli dodać je do sumy hipotek, łącznie z nimi mają do spłacenia ponad 424 mld zł. W tym jest 26 mld zł kredytów konsumpcyjnych (6 proc. tej sumy), a z kart kredytowych i limitów w koncie odpowiednio 3,6 mld zł oraz 3,2 mld zł (dające po 1 proc.).


Według danych BIK w I kwartale tego roku zmniejszyła się o 10 tys. liczba Polaków posiadających kredyty walutowe.


"Głównie w wyniku całkowitej spłaty zadłużenia. Na złote przewalutowano również 312 kredytów tzw. przeterminowanych, prawdopodobnie w związku z postawieniem kredytu w stan wymagalności. W I kwartale 2016 roku przewalutowano w tym trybie kredyty z saldem 172 mln zł" -  napisano w raporcie.

 

polsatnews.pl